Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2550-2575

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1667


STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARININ, İŞLETMELERİN KRİZ YÖNETİMİNE ETKİLERİNİN ANALİZİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

MUSTAFA ÖZAN, İZZET GÜMÜŞ

Bu çalışmada, stratejik yönetim uygulamalarının, işletmelerin kriz yönetimine sağlamış olduğu katkıların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, kriz dönemlerinde oluşan belirsizliklerin tahmin edilebilmesi ve mümkün olan düzeltici önlemlerin alınmasında; işletmeler için stratejik yönetim araçlarının önemi, faydaları ve alınabilecek iyileştirici önlemlerin neler olabileceği araştırılmıştır. Çalışmada “İstanbul Madeni Eşya Sanatkârları Sanayi Sitesi’nde çalışan 20 yaşından büyük 450 kişiye 20.04.2021- 30.06.2021 tarihleri arasında anket uygulaması yapılmıştır. Bu araştırmanın anketinin birinci kısmında, katılımcıların cinsiyet, yaş, çalışma süresi ve eğitim durumlarına yönelik bilgilerin alınması için demografik sorulara yer verilmiştir. İkinci kısımda yer alan "Stratejik Yönetim Ölçeği";  Kayar, (2019: 99) tarafından geliştirilmiş olup; ölçekte yer alan sorularla, stratejik yönetim uygulamaları ile ilgili konularda katılımcıların görüşü alınmıştır. Anketin üçüncü kısmında ise Doğan (2010: 104) tarafından geliştirilen Kriz Yönetimi Ölçeği’nden yararlanılarak; kriz yönetiminde hatalardan ders çıkarma, mevcut krizlere hazırlık ve gelecekteki krize hazırlıklı olma ile ilgili konularda katılımcıları görüşlerinin alınması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kaynakların Etkin kullanımı, Çevre ile İşbirliği, Stratejik Yönetim, Kriz Yönetimi.

A RESEARCH ON THE EFFECTS OF STRATEGİC MANAGEMENT PRACTİCES ON CRİSİS MANAGEMENT

In this study, it is aimed to determine the contributions of strategic management practices to the crisis management of enterprises. In this context, in predicting the uncertainties that occur during crisis periods and taking possible corrective measures; the importance of strategic management tools for businesses, their benefits and possible remedial measures have been researched. In the study, a survey was conducted between 20.04.2021 and 30.06.2021 to 450 people over the age of 20 working in the " İstanbul Madeni Eşya Sanatkârları Sanayi Sitesi". In the first part of the questionnaire of this research, demographic questions were included in order to obtain information about the gender, age, length of employment and educational status of the participants. "Strategic Management Scale" in the second part; It was developed by Kayar, (2019: 99); The opinions of the participants were taken with the questions in the scale and on the issues related to strategic management practices. In the third part of the questionnaire, using the Crisis Management Scale developed by Doğan (2010: 104); It is aimed to get the opinions of the participants on issues related to learning from mistakes in crisis management, preparing for current crises and being prepared for future crises.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Strategic Management, Crisis Management, Characteristics and Stages, Relationship between Strategic Management and Crisis Management

Tam Metin 511

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.