Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: 1  Sayfa: 231-247

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.05.686


BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE İŞÇİ SINIFININ OLUŞUM SORUNLARI VE ORHAN KEMAL

OĞUZHAN BİLGİN

Orhan Kemal Türk edebiyatında işçi sınıfının edebiyatta bir gündem haline gelmesi ve bir karşılık bulmasında önemli bir edebiyatçıdır. Türkiye’de kentleşmenin ve sanayileşmenin emeklemeye başladığı yıllarda, köylülükten işçileşme sürecine geçen toplumsal gruplarla ilgili yaptığı gözlemler ve bu gözlemler üzerinden yaptığı kurgu Türkiye’de işçi sınıfının oluşum sorunlarına dair önermelerine yaslanmaktadır. Bu çalışmada da Orhan Kemal’in bu gözlemleri ve önemeleri sosyolojik bir analize tabi tutulmaktadır. Ayrıca Orhan Kemal’in kendisinin de bizzat işçilikten gelme bir entelektüel olmasının Orhan Kemal’in Türkiye’de eşi benzeri zor bulunacak ‘işçi sınıfının organik aydın’ olup olmadığı tartışmasını da bu çalışma çerçevesinde beraberinde getirmiştir. Türk modernleşmesinin ‘emek’ boyutuyla bir analizi bakımından Orhan Kemal edebiyatı çeşitli yönleriyle ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Orhan Kemal, işçi sınıfı, edebiyat, roman, organik aydın, işçileşme, işçi sınıfı edebiyatı, emek

THE ISSUES OF THE FORMATION OF WORKING CLASS ON THE FERTILE LAND AND ORHAN KEMAL

Orhan Kemal is a prominent writer who actively contributed emergence of the working class as a popular topic in Turkish literature of novels and stories. His observations on the process of the shift of people from peasantry to the workers and his literary fiction built upon these observations took place mainly on the issues of the formation of working class in Turkey in the years of the birth of industrialization and urbanization in Turkey. In this study, these observations and propositions of Orhan Kemal will be held in a sociological analysis. Furthermore, considering Orhan Kemal himself had been a worker, it is going to be brought up in the frame of this work whether Orhan Kemal is an organic intellectual. In terms of the analysis of the labour aspect of Turkish modernization, the literature of Orhan Kemal went through number of ways of analyses in this article.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Orhan Kemal, working class, literature, novel, organic intellectual, labourization, working class literature, labour

Tam Metin 1087

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.