Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 2  Sayfa: 395-415

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.04.874


ABD’DE YAŞAYAN TÜRK GÖÇMENLERİN TÜRKİYE İLE ULUSAŞIRI BAĞLARI VE SOSYAL SERMAYELERİ

EMEL YİĞİTTÜRK EKİYOR

Bu araştırmada, tarihsel süreç içinde Türkiye’den Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleşen göçlerin sonucunda ABD’de yaşayan Türk göçmenlerin ulusaşırı sosyal bağlarını analiz etmek amaçlanmıştır. ABD’de yaşayan Türklerin ulusaşırı göçü; göçle beraber köken ve hedef ülkelerin dışında üçüncü bir sosyal alanın oluştuğunu ileri süren ulusaşırıcılık perspektifinden değerlendirilmiştir. ABD’nin farklı eyaletlerinde yaşayan Türk göçmenlerden elde edilen nitel veriler analiz edilmiştir. Böylece, ABD’de yaşayan Türklerin ulusaşırı sosyal ağları ve bağları aracılığıyla gelişen ulusaşarı toplumsal alanın analizi yapılmış, bu ağların içeriği sosyal sermaye yaklaşımı ile değerlendirilmiştir. Araştırmada ABD’de yaşayan Türk göçmenlerin sosyal ağları ve bağları üzerinden ulusaşırı faaliyetleri, kendi aralarındaki sosyal ilişkileri, örgütlenmeleri ve sorunlarının tespiti hedeflenmiştir.   

Anahtar Kelimeler (Keywords): Göç, ulusaşırı göç, ulusaşırı sosyal ağ, ulusaşırı toplumsal alan, sosyal sermaye, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Türkler

TRANSNATIONAL TIES OF TURKISH IMMIGRANTS LIVING IN THE USA WITH TURKEY AND THEIR SOCIAL CAPITAL

In this research, it was aimed to analyse the Turkish immigrants’ transnational social bond living in the United States of America who have migrated to the USA from Turkey within the historical process. The transnational migration of Turks living in USA; It has been evaluated in the perspective of transnationalism which asserts that there is a third social area other than origin and target country together with the migration. The qualitative data which was gained from the Turkish migrants living in different states of USA was analysed. Thus, an analysis was conducted to the transnational societal area developed by transnational social networks and bonds to the Turks living in USA, the content of these networks was evaluated with social capital approach. In the research, it was aimed to identify the transnational activities through social networks and bonds, social relation between themselves, their organising and their problems of the Turkish migrants living in the USA.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Migration, transnational migration, transnational social network, transnational social sphere, social capital, Turks in the United States of America

Tam Metin 1232

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.