Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2627-2646

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1688


COVID-19'UN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVDUAT VE KATILIM BANKALARININ KÂRLILIK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

MUSTAFA BEYBUR

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2020 yılı Mart ayında pandemi olarak ilan edilen Covid-19 pandemisi, olumlu ya da olumsuz bir şekilde tüm sektörleri etkisi altına almıştır. Bankacılık sektörü gerek yüz yüze iletişimin yoğun olarak yaşandığı bir sektör olması gerekse ekonomilerin temel dinamiklerinden biri olması gibi nedenlerle pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olmuştur. Bu süreçte Türkiye’de kamu bankalarının öncülüğünde kredi ödemelerinin ertelenmesi, kredilerin yeniden yapılandırılması ve düşük faizli kredi kampanyaları gibi çeşitli uygulamalar hayata geçirilmiştir. Bu çalışmada Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren kamu mevduat bankaları, yerli mevduat bankaları, yabancı mevduat bankaları ve katılım bankalarının pandemi öncesi bir yıllık ve pandemi sürecinde geçen bir yıllık süreçteki kârlılık düzeylerinin gelişimi analiz edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda kamu bankalarının diğer banka türlerine göre faiz giderlerinin ve faiz dışındaki diğer giderlerinin yükseldiği; buna karşılık net kâr düzeylerinin, aktif kârlılık oranlarının, özkaynak kârlılık oranlarının ve net faiz marjlarının ise azaldığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Katılım Bankacılığı, Mevduat Bankacılığı, Covid-19, Kârlılık, Bankacılık

THE EFFECT OF COVID-19 ON PROFITABILITY LEVELS OF DEPOSIT AND PARTICIPATION BANKS IN THE TURKISH BANKING SECTOR

The Covid-19 pandemic, which was declared a pandemic by the World Health Organization in March 2020, has affected all sectors a positive or negative way. The banking sector has been one of the sectors most affected by the pandemic due to the fact that it is a sector where face-to-face communication is intense and it is one of the basic dynamics of economies. In this process, various practices such as postponing loan payments, restructuring loans and low-interest loan campaigns were implemented under the leadership of state-owned deposit banks in Turkey. In this study, the development of the profitability levels of state-owned deposit banks, domestic deposit banks, foreign deposit banks and participation banks operating in the Turkish banking sector in the one-year period before the pandemic and the one-year period during the pandemic period were analyzed. As a result of the study, it was found that the interest expenses and other expenses other than interest of state-owned deposit banks increased compared to other types of banks; On the other hand, it was observed that the net profit levels, return on assets, return on equity ratios and net interest margins decreased.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Participation Banking, Deposit Banking, Covid-19, Profitability, Banking

Tam Metin 625

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.