Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 2  Sayfa: 911-922

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1564


KARADENİZ’DE BULUNAN DOĞALGAZ AÇIKLAMASININ BORSA İSTANBUL ENERJİ VE PETROL ŞİRKET HİSSELERİNE ETKİSİ

S. ÖZNUR SAKINÇ

21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Karadeniz’de doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı. Etkin piyasalar hipotezi, yarı güçlü formda etkin piyasalarda kamuoyuna yapılan önemli açıklamaların dahi şirketlerin hisse senetleri fiyatlarına etki etmeyeceğini iddia etmektedir. Türkiye ekonomisi için bulunan doğalgazın gelecekte önemli etkileri olacaktır. Bu çalışmada ise açıklamanın kısa dönemli etkileri araştırma konusudur. Bu nedenle çalışmada amaçlanan, 21 Ağustos günü yapılan bu açıklamanın Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren enerji ve petrol şirketleri hisse senetleri getirilerine etkisini olay analizi yöntemiyle ortaya koymaktır. Elde edilen sonuçlara göre, Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervi açıklamasının enerji ve petrol şirketleri hisse senetleri getirilerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Buna ek olarak, Borsa İstanbul’un yarı güçlü formda etkin bir piyasa olmadığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Olay analizi, Etkin Piyasalar Hipotezi, Borsa İstanbul, Finansal Piyasalar

THE EFFECT OF THE NATURAL GAS DISCLOSURE IN THE BLACK SEA ON BORSA İSTANBUL ENERGY AND OİL COMPANY SHARES

On August 21, 2020 President of the Republic of Turkey announced that natural gas reserves in the Black Sea. The efficient markets hypothesis claims that even the important public disclosures do not affect the stock prices of companies in semi-strong efficient markets. Discovered natural gas will have important effects on Turkish economy in the future. In this study, the short-term effects of the announcement are the subject of research. For this reason, the purpose of the study is to reveal the effect of this announcement made on August 21 on the stock returns of energy and oil companies operating in Borsa Istanbul via event study method. According to the results, it is concluded that the natural gas reserve disclosure in the Black Sea affected the stock returns of energy and oil companies. In addition, it can be said that Borsa Istanbul is not an efficient market in semi-strong form.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Event Study, Efficient Markets Hypothesis, Borsa İstanbul, Financial Markets

Tam Metin 709

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.