Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2793-2807

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1728


ÇOKKÜLTÜRCÜLÜĞE KARŞI KÜLTÜRLERARASICILIK TARTIŞMALARI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME: ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK İFLAS MI ETTİ?

MEHMET ANIK

Ulusal istikrar için bir tehdit olarak algılanmasının etkisiyle, Batı’daki kültürel çeşitlilik olgusuna karşı başlangıçta sergilenen genel yaklaşım, (devlet himayesindeki) baskın kültürü empoze eden ve dolayısıyla farklılıkları inkâr eden asimilasyoncu politikalar çerçevesindeyken, bu politikalara yönelik artan muhalefet sonrasında kültürel farklılıkları tanımaya yönelik bir yaklaşım olarak bazı ülkelerde çokkültürcü devlet uygulamaları ortaya çıkmaya başlamıştır. Bugün gelinen noktada Batılı ülkelerdeki çokkültürcülük uygulamalarının başarısız olduğu yönünde farklı düzlemlerde birtakım tartışmalar yürütülmekte ve bu anlayış yerine farklı kültürel gruplar arasında diyalogu ve etkileşimi daha çok ön plana çıkaran kültürlerarasıcılık anlayışının benimsenmesi gerektiği yönünde görüşler savunulmaktadır. Bu çalışma, özellikle göçmenler odağında, bu iki anlayış etrafında sürdürülen güncel tartışmaları ele almayı ve çokkültürcülük anlayışının iflas etmiş bir devlet politikası olup olmadığına dair eleştirel bir analizde bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilgili bilimsel literatürde yapılan analizlerdeki sorunlu yorumlar üzerine de odaklanılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Çokkültürcülük, kültürlerarasıcılık, asimilasyon, uluslararası göç, göçmen.

A CRITICAL EVALUATION OF THE INTERCULTURALISM VERSUS MULTICULTURALISM DEBATES: HAS MULTICULTURALISM FAILED?

As it perceived as a threat to national stability, the initial general approach to the phenomenon of cultural diversity in Western countries was within the framework of assimilationist policies that imposed (state-mandated) the dominant culture and denied cultural differences, but after the increasing opposition to these policies, multiculturalist practices started to emerge in some countries as an approach to recognizing cultural differences. In recent years, there have been some debates on different platforms that multiculturalist practices in Western countries have failed, and so instead of this approach, it is argued that interculturalism, which emphasizes dialogue and interaction between different cultural groups, should be adopted. Especially within the focus on immigrants, this study aims to evaluate the current debates around these two approaches and to make a critical analysis of whether multiculturalism is a failed state policy or not. In accordance with this purpose, it focuses on the problematic analyses in the evaluations made in the relevant scientific literature.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Multiculturalism, interculturalism, assimilation, international migration, immigrant.

Tam Metin 619

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.