Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 2  Sayfa: 1394-1414

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2138


CDS, OVX VE VIX ENDEKSLERİNİN BRICS VE MIST ÜLKE BORSA ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ASUMAN ERBEN YAVUZ, ADALET HAZAR, ŞENOL BABUŞCU, NİHAT SOLAKOĞLU

Son yıllarda yapılmış olan birçok çalışma göstermiştir ki özellikle gelişmekte olan ekonomilerin maruz kaldığı dış şoklar, gelişmiş piyasalardan daha çok hisse senedi piyasalarında dalgalanmalar sergilemektedirler. Bu çalışmada gelişmiş ülkelerden BRICS ve MIST ülkelerine odaklanılarak CDS, VIX, OVX ve hisse senedi piyasalarının ortak davranışı araştırılmıştır. Aralık 2010-Haziran 2021 dönemlerini kapsayan çalışmada moderatör etki model panel veri analizi yapılarak  CDS, VIX ve OVX Endeks’lerinin etkilerinin BRICS ve MIST ülkelerinde farklılaştığı görülmüştür. Analiz sonucunda ayrıca borsa endekslerinde en fazla etkiye sahip endeksin OVX Endeksi, en az etkiye sahip göstergenin de CDS olduğu tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre politika yapıcılara ve bu tür ülke gruplarının yatırım araçlarını portföylerine dahil eden yatırımcılara diğer risklerin yanı sıra önemli bir risk unsuru olarak volatiliteye verdikleri tepkileri de dikkate almaları tavsiye edilmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Volatilite Endeksi (VIX), Petrol Volatilite Endeksi (OVX), Kredi Temerrüt Swapları (CDS), BRICS ve MIST ülkeleri, Panel Veri Analizi

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFECTS OF CDS, OVX AND VIX INDICES ON BRICS AND MIST COUNTRY STOCK INDICES

Many studies in recent years have shown that stock markets exhibit more volatility than developed markets, especially when emerging economies are exposed to external shocks. In this study, the joint behavior of CDS, VIX, OVX and stock markets is investigated by focusing on BRICS and MIST countries from developed countries. In the study covering the period between December 2010 and June 2021, a moderator effect model panel data analysis was conducted and it was observed that the effects of CDS, VIX and OVX indices differed in BRICS and MIST countries. As a result of the analysis, it is also determined that the index with the highest impact on stock market indices is the OVX Index and the indicator with the least impact is the CDS. According to the findings of the study, policymakers and investors who include the investment instruments of such country groups in their portfolios are advised to take into account their responses to volatility as an important risk factor among other risks.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Volatility Index (VIX), Oil Volatility Index (OVX), Credit Default Swaps (CDS), BRICS and MIST countries, Panel Data Analysis

Tam Metin 196

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.