Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2462-2477

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1364


TÜRKİYE’DE SICAK PARA GİRİŞLERİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİ

MUTLU BARBAROS, SALİH KALAYCI, DEMET BAKIR

1980 yılında dış ticaretini liberal hale getiren Türkiye, 1989 yılında da sermaye hareketlerindeki kısıtlamaları kaldırmış ve ekonomik olarak liberal bir yapıya geçmiştir. Bu serbestleşme ile birlikte özellikle 2000 yılından sonra Türkiye’ye yabancı sermaye girişleri artış göstermiştir. Sermaye girişlerindeki bu artışla beraber, Türkiye’de cari açığın da arttığı görülmüştür. Bu çalışmada 1998Q1-2019Q2 dönemini kapsayan veriler ile Türkiye’deki sıcak para girişlerinin cari açık ile ilişkisi incelenmiştir. Yapılan incelemede sıcak para girişlerinin cari açığa neden olduğu ve sıcak para girişlerindeki %10’luk artışın cari açığı %3,47 artırdığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sıcak Para Girişleri, Cari Açık, Ödemeler Dengesi

RELATIONSHIP BETWEEN HOT MONEY INFLOWS AND CURRENT ACCOUNT DEFICIT IN TURKEY

Turkey has liberalized its foreign trade in 1980; it has also lifted restrictions on capital movements in 1989, and has adopted a liberal economic system. Especially after liberalization process, the foreign capital inflow of Turkey has increased considerably in the 2000. The current deficit has increased significantly due to increase in capital inflows. This study is to investigate the capital movements and foreign trade of Turkey by using empirical analysis. In this context, the 1998Q1-2019Q2 period examined whether foreign capital inflows caused current account deficit or not which is determined by the Granger causality test. According to the test results, while there was no statistically significant causality from direct investments to the current account deficit, it was determined that hot money inflows caused the current account deficit and the 10% increase in hot money inflows increased the current account deficit by 3.47%.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Hot Money Inflows, Trade Deficit, Balance of Payments

Tam Metin 45

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.