Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 3071-3089

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.12.1709


BELEDİYELER VE BAĞLI İDARELER TARAFINDAN ALINAN YOL, SU TESİSLERİ VE KANALİZASYON HARCAMALARINA KATILMA PAYLARININ TESPİTİ VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

MUSTAFA TUNA, EROL DEMİR, EMRULLAH TÖREMEN

Belediyeler veya bağlı idarelerce yapılan altyapı hizmetlerinden dolayı söz konusu hizmetlerden yararlanan gayrimenkullerin değerlerinde artış olmakta ve bu artışın 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında çok düşük bir oranının gayrimenkul maliki olan gerçek ve tüzel kişilerden alınması ve yatırım giderlerine “harcamalara katılım payı” adı altında maliklerin de katılması mümkün olmaktadır. Buna ilave olarak 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında uygulama yapılan, ancak ulaşım olanağı bulunmayan parsellerin sahiplerinin de yatırıma başlamaları ve gerekli hizmetleri alabilmeleri için “teknik altyapı bedeli” ödemeleri de zorunlu olmaktadır. Bu çalışmada; belediyelerin öz gelirleri içinde yer alan yol, su tesisleri ve kanalizasyon harcamalarına katılma paylarının bütçeleri ile vergi gelirleri içindeki payı ile teknik altyapı bedelinin durumu ikincil verilere dayalı olarak irdelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öncelikle harcamalara katılma payları ile teknik altyapı bedelleri arasındaki karmaşıklığın giderilmesine, mevcut yasal düzenlemelere uygun işlem yapılmasının kısmen ve kapsayıcı bir yasal değişiklik yapılmasının ise hatırı sayılır şekilde belediyelerin öz gelirinde artışa imkan verebileceği ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Belediyeler, harcamalara katılma payı, teknik altyapı bedeli, öz gelir.

DETERMINATION AND ASSESSMENT OF PARTICIPATION SHARE APPLICATIONS IN ROADS, WATER FACILITIES AND SEWAGE EXPENDITURES BY THE MUNICIPALITIES AND AFFILIATED ADMINISTRATIONS

Due to infrastructure services provided by the municipalities or affiliated administrations, there is an increase in value of real estates that are benefiting from these services. A very low percentage of this increase has been received from real and legal persons who is owning the real estate as per Municipal Revenue Law No. 2464, it is possible for the owners to participate in investment expenses under the title of “participation share in expenditures”. In addition, the owners of the parcels, which are implemented within the scope of Zoning Law No. 3194 but do not have access to transportation are also obliged to pay the “technical infrastructure fee” in order to receive necessary services to start an investment. Based on secondary data, the share of municipalities’ own revenues for roads, water facilities and sewerage expenditures, their share in their budgets and tax revenues, and the state of the technical infrastructure cost were examined in this study. According to the results, it has been revealed that the complexity between the “participation share in expenditures” and “technical infrastructure fee” can be eliminated by making a partial and comprehensive legal change in accordance with the current legal regulations, and it has been seen that municipalities can allow a considerable increase in their own income considerably.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Municipalities, participation share in expenditures, technical infrastructure cost, own income.

Tam Metin 496

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.