Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 1940-1954

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1901


HAYAT DIŞI BRANŞINDAKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN VZA YÖNTEMİYLE ANALİZİ -TÜRKİYE ÖRNEĞİ

CEMİL SENEL

Sigorta, bireylere yüklediği sigorta primleri ile ülke ekonomisine önemli bir fon kaynağı oluşturmakta ve bireyleri risk, tehlike olasılığına karşı korurken, gerçekleşen riskler sonucunda doğan zararları da gidermeyi amaçlamaktadır. Bireylere güven sağlayıp, gelecek planlaması Türkiye’nin finansal sektöründe sigortacılık, bankacılıktan sonra ikinci büyük paya sahiptir. Sigortacılık Türkiye’de gelişmekte olan bir sektördür. Sigortacılık sektörü, hayat dışı, hayat, emeklilik ve reasürans olarak alt branşlara ayrılmaktadır. Hayat dışı branşı diğer branşlara göre daha büyük paya sahiptir. Bu çalışmanın amacı, hayat dışı branşında aktif büyüklük olarak en büyük ilk 10 sigorta şirketlerinin dönem bazında etkinliklerini analiz etmektir. Etkinlik analizi, bir şirketin rekabet ortamındaki konumunu belirlemesine yardımcı olur ve mevcut girdilerden en iyi çıktıyı nasıl ürettiğini gösterir. Bu çalışmada 2017-2021 yıllarında Türk sigorta sektöründe faaliyette bulunan, aktif büyüklük açısından ilk 10’daki hayat dışı şirketlerinin etkinlikleri, veri zarflama analiziyle analiz edilmiştir. Çalışma, her yıl 4 çeyreklik döneme ayrılarak etkinlik analizi detaylı bir şekilde yapılmıştır. 2017-2021 yıllarında yapılan analizin sonucunda, her çeyrek dönemde de etkin olan şirket sayısı 4 olarak bulunmuştur. Tüm dönemlerde de etkin olan şirketlerin en çok olduğu yıl 2017 olarak gerçekleşmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Finansal Kurumlar, Hayat Dışı Sigortalar, Veri Zarflama Analizi

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF INSURANCE COMPANIES IN NON-LIFE BRANCH WİTH DEA METHOD -THE CASE OF TURKEY

Insurance creates a nationwide fund with the insurance premiums it pays for the product, and while protecting the planet against the possibility of risk and danger, it also expects to complete those that approach it in terms of risks. It has the second share after Turkey's important insurance business, which will provide confidence in the front and the future. Insurance is a sector in Turkey. The insurance sector is divided into sub-branches as non-life, life, pension and reinsurance. It has a larger share in non-life branches compared to branches. Purpose in this life is analyzed in the top 10 insurance projects in terms of asset size in the branch of life. The event helps him choose a show in a competition setting and shows how to show the best result from available entries. In this study, data envelopment related to the prediction in the top 10 in terms of usage, operating in the insurance sector in Turkey between 2017-2021 was considered. The event was done in a way by dividing the year 4 and separating it. In the use of the analysis made in 2017-2021, the number of companies valid at his time was considered to be 4. The year with all real estate prices was realized as 2017.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Financial Institutions, Non-Life Insurance, Data Envelopment Analysis

Tam Metin 317

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.