Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 2  Sayfa: 806-824

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1515


TÜRK TÜKETİCİLERİN TÜKETİCİ DÜŞMANLIĞI SEBEBİYLE ABD MENŞEİLİ ÜRÜNLERİ SATIN ALMA NİYETİNİ ORTAYA KOYMAYA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ÖZLEM ÇATLI

Türkiye ile ABD arasında yaşanan politik ve ekonomik gerilimlerden kaynaklı Türk tüketicilerinin ABD menşeili ürünlerine karşı bakış açısını ve satın alma niyetini tespit etmek amacıyla yapılan bu araştırmada yüz yüze anket yöntemi ile tüketicilere, tüketici düşmanlığı ölçeği ve ürün yargısı ölçeğine ait sorular sorulmuştur. Çalışmanın evrenini Ankara’da yaşayan tüketiciler oluşturmakta olup, evrenin büyüklüğünden dolayı kolayda örnekleme ile araştırma örneği seçilmiştir. Yaklaşık 324 kişiye uygulanan anket çalışmasının 286 tanesi geçerli görülerek ilgili analizlere tabi tutulmuştur. Türkiye – ABD ilişkileri zaman zaman gerilimli bir yol seyretse de, Türkiye ve ABD ticari olarak faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam etmektedir. Türk tüketicilerin bu duruma bakış açısını tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada, tüketicilerin ABD ürünlerine karşı ortalama seviyelerde bir tüketici düşmanlığı geliştirdiği ve bu ülkeye ait ürünlere olumlu bakış açısının ortalama seviyelerde olduğu ancak ABD ürünlerinde teknolojik ürünlerin satın alma niyetinin kategoride en fazla öne çıkan ürün grubu olduğu, bunun nedeni ise ABD’nin bu konudaki üstünlük yetenekleri olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tüketici Düşmanlığı, Ürün Menşei, Ürün Yargısı, Türkiye-ABD

A STUDY TO DETERMINE THE PURCHASING INTENTION OF USA ORIGIN PRODUCTS DUE TO CONSUMER ANIMOSITY OF TURKISH CONSUMERS

Reasons sourced from the political and economic tensions between Turkey and the United States Turkish consumers of US origin products to be perspective and in this study to determine the intention of buying consumers with face to face interviews method of consumer animosity scale and product judgemenet scale questions were asked. The population of the study consists of consumers living in Ankara, and because of the size of the universe, a sample of research has been chosen with easy sampling.286 of the questionnaire studies applied to approximately 324 people were considered valid and subjected to relevant analysis. Turkey - also a way to tension from time to time and watch USA relations, Turkey and continues its activities as an intensive USA trade. In this study, which was carried out to determine the point of view of Turkish consumers towards this situation, it was observed that consumers developed an average level of consumer animosity towards USA products and that the positive view of the products belonging to this country was average, but the intention to purchase technological products in USA products was the most prominent product group in the category. The reason for this can be said that the USA has superiority skills in this regard.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Consumer Animosity, Product Origin, Product Judgement, Turkey-USA

Tam Metin 597

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.