Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2280-2299

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.10.1693


ÜRETİM İŞLETMELERİNDE SAFHA MALİYET YÖNTEMİNİN ÖNEMİ: MUĞLA İLİNDE ARICILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

SAADET KAHYA, EYMEN GÜREL

Çalışmanın amacı, temel petek sektörünün üretim ve maliyet yapısını ortaya koyarak, örnek işletme için en ideal maliyet yöntemi ile birim maliyeti hesaplayabilmektir. Bu amaçla gelişmekte olan bir sektör olan arıcılık ürünleri, balmumu ve temel petek ürünlerinin üretimini yapan sektörün yapısını ortaya koyarak, maliyetlerin doğru bir biçimde tespit edilmesi ve doğru kararlar alınması için gerekli olan safha maliyet sisteminin, Muğla’da faaliyet gösteren bir üretim işletmesinde nasıl uygulanacağı anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Maliyet Muhasebesi, Maliyet Yöntemleri, Safha Maliyet Yöntemi, Arıcılık, Temel Petek

PROCESS COSTİNG IN THE PRODUCTİON ENTERPRİSES: AN APPLİCATİON ON THE BEEKEEPİNG SECTOR IN MUĞLA

The purpose of the study is to reveal the production and cost structure of the basic honeycomb sector and to calculate the unit cost with the most ideal cost method for the sample business. Within this scope, by revealing the structure of the sector that produces beekeeping products, beeswax and basic honeycomb products, which is a developing sector, it is explained how the stage cost system, which is necessary for determining the costs correctly and making the right decisions, will be applied in a production company operating in Muğla.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Cost Accounting, Cost Methods, Phase Cost Method, Beekeeping, Basic Honeycomb

Tam Metin 516

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.