Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: ÖZEL SAYI  Sayfa: 608-626

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.833


KâRLILIK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE KâRLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: BİR KOOPERATİF İŞLETMESİ OLAN KONYA ŞEKER FABRİKASI

NİLGÜN KİNDİK, ALPER ASLAN

Değişen pazar koşullarında işletmeler kendi stratejilerini belirlerken karlılığı esas alırlar. Çünkü bir işletme kurulurken uzun vadeli olma ve işletmenin devamlılığını esas alarak kurulur. İşletmenin devamlılığını ve uzun vadede ekonomik faaliyetlerini yürütmesini sağlayan en temel şey ise karlılıktır. Bu yüzden bir firma ekonomik anlamda her adımında karlılığı esas alarak hamlelerini gerçekleştirir. Bu çalışmada, İstanbul Sanayi Odasına (İSO) kayıtlı olan ve 1993-2015’e kadar Türkiye’nin birinci 500 büyük sanayi kuruluşları içerisinde yer alan şirketler arasından Konya Şeker Fabrikası incelenmektedir. Konya Şeker Fabrikası kooperatif işletmeler içinde birinci 500 büyük sanayi kuruluşları arasından yüksek satış ve karlılık kalemlerinde sürekliliğini devam ettiren bir kuruluştur. Bu yüzden çalışmamızda Konya Şeker Fabrikası incelenmiştir. Yaptığımız literatür çalışmasında Konya Şeker Fabrikası üzerine 2006 yılında “İşletmelerde Örgüt Kültürünün İş Tatmini Üzerindeki Etkisi Ve Önemi” adlı bir yüksek lisans tezine rastlanmıştır. Bizim çalışmamızın temel amacı ise işletmelerde karlılığı etkileyen faktörleri Konya Şeker Fabrikasının verilerini kullanarak analiz etmektir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Karlılık, Kooperatif İşletmesi, Konya Şeker Fabrikası, Karlılığı Etkileyen Faktörler

ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING PROFITABILITY SUSTAINABILITY AND PROFITABILITY: KONYA SUGAR FACTORY WITH A COOPERATIVE OPERATION

Profitability is not taken as basis when vehicles determine their own strategies in changing market conditions. Establishment and establishment of a company. Profitability is the most basic thing that the business continues and the economic activities in the long run are to be carried out. Therefore, one step ahead is based on profitability. In this study, Konya Şeker Fabrikası is examined among the companies registered in Istanbul Chamber of Industry (ISO) and among the first 500 major industrial establishments of Turkey up to 1993-2015. Konya Sugar Factory is one of the first 500 industrial enterprises among the cooperative enterprises and continues its continuity in high sales and profitability items. Therefore, Konya Sugar Factory has been studied in our work. In the literature study we made, a master's thesis titled "The Effect of Organizational Culture on Business Satisfaction and Its Importance in Business" was found on the Konya Sugar Factory in 2006. The main purpose of our work is to analyze the factors that affect the profitability in the enterprises using the data of Konya Sugar Factory.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Profitability, Cooperative Operation, Konya Sugar Factory, Factors Affecting Profitability

Tam Metin 1889

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.