Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 3  Sayfa: 1102-1125

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.1006


KÜRESEL ISINMANIN BALIKÇILIĞA ETKİLERİ

HASAN HÜSEYİN ATAR, A. BURAK KIZILGÖK

Küresel ısınma süreci ile yerküredeki tüm su ortamları bu ısınmaya tepki vermekte ve değişen fizikokimyasal özelliklerle sucul ekosistemlerin yaşam koşullarını etkileyen birçok sonuç doğuracağı düşünülmektedir. Hali hazırda iklim dışı faktörler ile baskı altında olan balıkçılık ve yetiştiricilik sektörlerinde iklim değişikliğinden kaynaklanan faktörler ile bu baskı yönetilemez bir senaryoya dönüşebilir. İklim dışı faktörlerden olan aşırı av baskısı, kirlilik, habitat yıkımı gibi stoklar üzerinde stres yaratan faktörlere ek olarak küresel ısınmanın yol açtığı; deniz ve tatlı sularda sıcaklık artışı, asidifikasyon, deniz seviyesi yükselişi, yağış ve su kalitesi değişimleri gibi etkiler eklendiğinde sucul organizmaların tamamı bu değişimden etkilenmektedir. Bu faktörler kompozisyonu balık stoklarında; tür kompozisyonunda, stoğa katılımda, ürün ve verim durumunda, türlerin tolerans seviyelerinde, dağılım ve göçlerinde değişim ile sonuçlanabilir. Belirli bir bölgede görülen hastalık çeşitlerinde artış ve mercan resiflerinde tahribat artışı ayırca tedarik zinciri ve ürün maliyetlerinde kötüleşme gerçekleşebilir. Ayrıca iklim değişikliği ekonomik balıkçılıkta; rekabet, göç ve sektör değişimine ek olarak tüketici olarak insanlarda ise; balık ihtiyacı ve tüketiminde artış olarak etki yaratacaktır.  

Anahtar Kelimeler (Keywords): Küresel Isınma, iklim değişikliği, balık stokları, avcılık, yetiştiricilik

EFFECTS OF GLOBAL WARMING ON FISHERIES

The global warming process and all the aquatic environments in the earth react to this warming, and as a result, it is thought that with varying physicochemical properties, there will be many consequences affecting the living conditions of aquatic ecosystems. In the fisheries and aquaculture sectors, which are currently under pressure by non-climate factors, this pressure can be transformed into an unmanageable scenario with factors arising from climate change. In addition to non-climate factors that create stress on stocks such as over-fishing, pollution, habitat destruction; as a result of global warming; all the aquatic organisms are affected by such changes as temperature increase in sea and fresh water, acidification, sea level rise, precipitation and water quality changes. These factors may change the fish stocks as species composition, recruitment, product and yield, species tolerance levels, distribution and migration. Increasing in disease types in any habitat and damage increase in coral reefs also supply chain and product costs may deteriorate. In addition, climate change will have an impact on economic fisheries as competition, migration and sector change, as well as increase in fish demand and consumption in humans as consumers.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Global warming, climate change, fish stocks, fisheries, aquaculture

Tam Metin 1076

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.