Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: ÖZEL SAYI  Sayfa: 811-835

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.844


TÜRK KOOPERATİF YÖNETİM PERFORMANSINA ETKİSİ AÇISINDAN TOPLUMSAL İLETİŞİM AĞI KOOPERATİFÇİLİKTE HOLLANDA ÖRNEĞİ “NAUTILUS”

SYLVİA MONİQUE DE ROOIJ, SEYFİ ÖZGÜZEL, KAMİL U. BİLGİN

Türk kooperatifçiliğinin güçlenmesi için büyümesi ve çeşitlenmesi gerekmektedir. Büyümeyi, bir taraftan kooperatif sayısının ve üye sayısının artması ile sağlamak bir ölçüde mümkün iken; diğer taraftan da mevcut ihtiyaçlara göre gelişen biçimde çeşitlendirmek gerekmektedir. Çünkü bireysel bütçe ve çabayla yapılamayan bütün üretimler için bir toplumsal iletişim ağı olan kooperatif örgütlenmeye gidilebilmesi mümkündür. Ancak, hem yeniliklere uygun kooperatifleşmeye gidilmeli; hem de kooperatif yönetiminde performans anlayışına geçilmelidir. Bu bildiride, sosyal ekonomi bölgesel gelişim ağına iyi bir kooperatifçilik örneği olan NAUTILUS hakkında bilgi verilerek, yönetim performansı ile işlevi açısından ülkemiz kooperatifçiliğiyle karşılaştırması ve Türkiye’de uygulanabilir çalışmaların ortaya konulması amaçlanmıştır. Yöntem olarak, konuyla ilgili Türkçe ve Hollandaca eserlerin taranmasının yanı sıra iyi örnek olarak yansıtılmak istenen NAUTILUS’un çalışmaları, yönetim ve uygulamalarının incelenmesi yöntemi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Türk Kooperatifçiliği, Hollanda Kooperatifçiliği, Kooperatif performans yönetimi, Toplumsal iletişim ağı kooperatifçilik, NAUTILUS.

ON THE EFFECT OF TURKISH COOPERATIVE MANAGEMENT PERFORMANCE SOCIAL COMMUNICATION NETWORK NETHERLANDS EXAMPLE IN CO-OPERATIVISM“NAUTILUS”

The Turkish cooperatives need to grow and diversify to become stronger. While it is possible to achieve growth by increasing the number of cooperatives and increasing the number of members on one side, it is necessary to diversify the growth on the other side, taking into account the developments as well as social needs. Individual budgets, as well as the limited availability of human capital, limit the capability of individual companies to in the range of products they can offer. However, the product range can be increased through cooperatives, in the role of a social communication network. Cooperatives should have awareness for innovation; however, the management of the cooperatives should also have a good understanding of their own performance. In this paper, information will be provided about NAUTILUS, which, as a cooperative, is a good example of a regional social-economic network. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Turkish cooperatives, Dutchcooperatives, Cooperative performance management, community network cooperatives, NAUTILUS

Tam Metin 727

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.