Yıl: 2010  Cilt: 45  Sayı: 2  Sayfa: 34-47


TÜKETİCİLERİN KURU TEMİZLEME TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI, BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELERİ

FATMA ARPACI

Tüketicilerin kuru temizleme tüketim alışkanlıkları, bilgi ve değerlendirmelerini incelemek amacı ile planlanan araştırma, 520 tüketici üzerinde yürütülmüştür. Tüketicilerin % 55.4’ü kaliteli temizleme ve ütü hizmeti verildiği için, % 51.3’ü ürünlerde oluşan lekelerin çıkarılması ve % 33.5’i ürün etiketlerinde “yalnız kuru temizleme” işlemi yer aldığı için kuru temizleme hizmeti aldığını ifade etmiştir. Tüketicilerin % 59.6’sı giysileri dışında ev tekstil ürünlerine de kuru temizleme hizmeti almaktadır. Tüketicilerin % 32.0’si kuru temizleme işlemi sırasında ürünlerin ıslandığını ifade ederek kuru temizlemeyi bildiğini göstermiştir. Tüketicilerin kuru temizleme değerlendirmeleri üzerinde eğitim durumu, yaş ve cinsiyetin etkisinin olmadığı saptanmıştır (p>0.05). “Kuru temizleme giysinin ömrünü uzatır” ve “kuru temizleme hizmeti için verilen süre yeterli” ifadelerinde bekâr ve evli tüketiciler arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05). Ürün etiket sembollerinden doğru bilinenlerin başında elde yıkama (% 83.1), ütülenmez (% 78.3), ütü yapılabilir (% 76.7) ve kuru temizleme yapılır (% 74.4) sembollerinin geldiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tüketici, kuru temizleme, kuru temizleme tüketim alışkanlığı, kuru temizleme bilgisi

DRY CLEANİNG CONSUMPTİON HABİTS, KNOWLEDGE AND EVALUATİON OF THE CUSTOMERS

The current study planned to examine dry consumption habits, knowledge and evaluation of the customers were carried out on 520 consumers. Of the consumers, 55.4% used such a service as a qualitative cleaning and ironing service was given, 51.3% did so as removing the stain off and 33.5% expressed that they wanted to use such a service as their clothing bears the label of “dry cleaning only”. 59.6 % of the consumers had the service of dry cleaning for their home furnishing materials as well as their clothing. Thirty – two percent of them revealed that they knew what dry cleaning is by expressing that they believed that their clothes would get soaked during dry cleaning. It was found that the status of education, age and gender did not have any on their evaluation of dry cleaning (p>0.05). A significant difference was found among single or married consumers for the items of “dry cleaning lengthens the life of the clothing” and “the duration allocated for the service of dry cleaning is enough” (p<0.05). It was also determined that within the mostly known symbols were hand wash (83.1%),no ironing (78.3%), ironing (76.7%) and dry cleaning (74.4%).

Anahtar Kelimeler (Keywords): Consumer, drycleaning, dry cleaning consumption habits, dry cleaning knowledge

Tam Metin 887

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.