Yıl: 2015  Cilt: 50  Sayı: 1  Sayfa: 110-123


ENGELLİ BİREYLERİN BAKIŞ AÇISIYLA YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AYDAN BEKAR, İLKER BALCI

Türkiye’de yaklaşık 8,7 milyon olduğu tespit edilen engelli bireyler, yiyecek-içecek işletmelerinin girişinden başlayarak çıkışına kadar birçok sorunla karşılaşmaktadırlar. Ancak engelli bireyler de her sağlıklı birey gibi yiyecek-içecek işletmelerinden faydalanma hakkına sahiptir. Bu nedenle bu çalışma, engelli bireylerin bakış açısıyla yiyecek-içecek işletmelerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Veriler, ortopedik, görme, konuşma ve işitme engelli 287 bireyden anket formu kullanılarak toplanmıştır. Engelli bireylerin işletmedeçoğunlukla giriş kapıları, rampalar, mekân içindeki saksı vb. objeler, aydınlatma gibi tasarımsal unsurlar ile ilgili sorunlar yaşadıkları; karşılaşılan sorunlar ile engel durumu ve işletmeyi ziyaret sıklığı arasında çoğunlukla istatiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Engelli birey, yiyecek-içecek işletmesi, engelli sorunları

THE PROBLEMS CONFRONTED BY THE DISABLED PEOPLE IN FOOD AND BEVERAGE FACILITIES AND SOLUTION SUGGESTIONS

The people with disabilities, whose number is about 8.7 million in Turkey, confront with some problems at food and beverage facilities from entering to exiting. However they have the right to make use of these facilities as much as every single healthy person. This study presents the determination of handicapped people’s problems at food and beverage facilities and the evaluation of spatial design of food and beverage facilities with regard to disabled people. The data was collected via a questionnaire conducted with 287 orthopedically handicapped, visually handicapped, speech handicapped and hearing impaired people. As a result of this study, it was determined that handicapped people had problems mostly with entrance doors, ramps, objects like flowerpots and schematic factors like lighting at food and beverage facilities and also it was found out that there was a statistically significant difference between the problems and the disability of the person and visit frequency.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Disabled people, food and beverage facilities, disabled people’s problems

Tam Metin 777

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.