Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2932-2943

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.12.1629


TÜRKİYE’DE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TAŞINMAZ YÖNETİMİNDEKİ GELİŞMELER VE DİJİTALLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

MERVE DİNLEMEZ, ASLI ÖZDARICI OK

Devleti oluşturan en önemli unsurlardan birisi arazidir. Bu nedenle taşınmaz yönetimi, yüzyıllardan bu yana önemini koruyarak süregelen en önemli konuların başında gelmektedir. Bu çalışmada geçmişten günümüze önemini koruyarak gelmiş taşınmaz yönetimi konusu ele alınmakta, ülkemizde taşınmaza ait kayıtların geçmişteki muhafaza ediliş şekli, günümüzdeki durum ve son gelişmeler incelenmektedir. Günümüzde sosyal hayatımıza da şekil veren bu kayıtlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)’nün bir dijital dönüşüm projesi olan TARBİS projesi kapsamında taranarak dijital ortama aktarılmaktadır. Çalışmada, taşınmaz yönetiminin geçmişten günümüze dayanan uygulama ve esasları ayrıntılı şekilde ele alınıp değerlendirilmekte ve TKGM’nin dijitalleşme yolunda attığı adımlara yer verilerek bu alandaki boşluklara değinilmekte ve gelecek önerileri sunulmaktadır. Çalışma sonucunda Cumhuriyet Dönemi ile birlikte temelleri atılan TKGM’in dijitalleşme yolunda oldukça önemli adımlar attığı ve bu adımların teknolojide yaşanan gelişmeler ışığında geliştirilmesi, insan etkileşiminin en aza indirgenerek otomatik sistemlere adapte edilmesi ve daha ileriye taşınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Dijitalleşme, Arazi mülk yönetimi, Tapu, Kadastro

DEVELOPMENTS IN LAND PROPERTY MANAGEMENT FROM PAST TO PRESENT IN TURKEY AND STEPS TOWARDS DIGITALIZATION

One of the most important elements that form the state is the land. For this reason, real estate management is one of the most important issues that have maintained its importance for centuries. In this study, the subject of real estate management, which has preserved its importance from the past to the present, is discussed, and the way in which the records of the real estate in our country were preserved in the past, the current situation and the latest developments are examined. These records, which also shape our social life today, are scanned and transferred to digital media within the scope of the TARBİS project, a digital transformation project of the General Directorate of Land Registry and Cadastre (TKGM). In the study, the practices and principles of real estate management from the past to the present are discussed and evaluated in detail, and the steps taken by TKGM on the path of digitalization are included, the gaps in this area are mentioned and future suggestions are presented. As a result of the study, it was concluded that TKGM, whose foundations were laid with the Republican Period, took very important steps towards digitalization and that these steps should be developed in the light of developments in technology, adapted to automatic systems by minimizing human interaction and carried forward.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Digitalization, Land property management, Land registry, Cadastre

Tam Metin 448

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.