Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 2  Sayfa: 987-1013

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.04.2072


YEREL VAKIFLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: KASTAMONU VAKIFLARI ÖRNEĞİ

AYŞEGÜL ASLIHAN CİVEK, SİREL GÖLÖNÜ

Bu çalışma ile Kastamonu’da kurulmuş yerel vakıfların sosyal medya kullanımları incelenmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi sayfası üzerinden Kastamonu’da kurulan vakıflar listelenerek ilde toplam 39 vakıf olduğu belirlenmiştir. Bu vakıfların sosyal medya hesapları sorgulandığında ise yalnız 3 vakfın sosyal medyada yer aldığı belirlenmiştir. Çalışmada nitel bir araştırma yöntemi benimsenmiştir. Belirlenen üç vakfa ait tüm sosyal medya platformlarındaki veriler doküman ve içerik analizi yöntemleriyle incelenmiştir. Sosyal medya hesaplarından elde edilen veriler öncelikle doküman analizine tabi tutularak betimsel sonuçlara ulaşılmıştır. Ardından 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında aktif olan sosyal medya hesaplarının, bu tarih aralıklarında yaptıkları gönderiler değerlendirilerek içerik analizi uygulanmıştır.

Araştırma sonucunda Kastamonu’da kurulmuş vakıfların %92’sinin sosyal medyada yer almadığı tespit edilmiştir. Sosyal medya platformlarında hesabı olan vakıfların yalnız Instagram, Facebook ve YouTube platformlarını kullandıkları belirlenmiştir. Vakıfların, sosyal medya hesaplarının bir kısmından uzun süredir paylaşım yapılmadığı, bazılarının ise çok yeni açıldığı görülmektedir. Farklı platformlarda açılmış olan aynı vakfa ait hesapların çoğunda diğer sosyal medya hesaplarına ilişkin bilgiler ve bağlantı düğmeleri yer almamaktadır, dolayısıyla sosyal medyanın “bağlanabilirlik” özelliği yeterince kullanılamamıştır. Kastamonu’daki vakıfların en aktif kullandığı sosyal medya platformunun Instagram olduğu belirlenmiştir. Vakıfların Instagram ve Facebook hesaplarını en çok “vakfa ait eserlerin tanıtımı”nı yapmak amacıyla; YouTube hesaplarını ise “vakıfla ilgili önemli kişileri tanıtmak” amacıyla kullandığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sosyal medya, Vakıflar, Kastamonu, STK, Sivil Toplum Örgütleri

SOCIAL MEDIA USE OF LOCAL FOUNDATIONS: KASTAMONU SAMPLE OF FOUNDATIONS

This study examines the use of social media by local foundations in Kastamonu. The foundations located in Kastamonu are listed on the official website of the General Directorate of Foundations, and a total of 39 foundations in the province were identified. When examining the social media accounts of these foundations, it is found that only three foundations are active on social media. The data from all social media platforms belonging to the three identified foundations is examined using document and content analysis methods. The data obtained from the social media accounts is first subjected to document analysis, which provides descriptive results. Then, the study applies content analysis by evaluating the posts of the social media accounts active between January 1, 2022, and December 31, 2022.

The study shows that 92% of the foundations in Kastamonu are not present on social media. It is found that the foundations that have accounts on social media platforms only use Instagram, Facebook, and YouTube. It is noted that some of the foundations' accounts on social media have not been shared for a long time, while others have been opened recently. Most of the accounts of the same foundation opened on different platforms do not have information and link buttons to other accounts on social media, so the "connectivity" function of social media has not been sufficiently used. Instagram is the most used platform by the foundations in Kastamonu. It was found that the foundations use the accounts on Instagram and Facebook mainly to "promote the work of the foundation" and the accounts on YouTube to "promote important people connected to the foundation."

Anahtar Kelimeler (Keywords): Social media, Foundations, Kastamonu, NGO, Non-Governmental Organizations

Tam Metin 353

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.