Yıl: 2013  Cilt: 48  Sayı: 1  Sayfa: 21-37


MARKA DEĞERİ VE MARKA GENİŞLETME

ÖZLEM ÇATLI

Bir markayı değerli yapan kriterler finansal olarak belirlenebileceği gibi, pazarlama disiplini içerisinde de belirlenebilecektir. Müşteri odaklılık kavramının büyük önem arz ettiği çağdaş pazarlama faaliyetlerinde, bir markayı değerli yapan unsurların da müşteri odaklı belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Markanın sahip olduğu kimlik ve kişilik bunlarla birlikte markanın bilinirlik durumu markayı değerli ya da değersiz kılabilecektir. İşletmelerin sahip olduğu markaların müşterilerin nezrindeki bu değeri onların markalama kararlarını da etkileyerek, markalarını yayma arzusuyla marka genişletme faaliyetlerini de beraberinde getirebilecektir. Bu çalışma marka kapsamındaki her unsurun markanın sahip olacağı değeri etkileyeceğini ve bu değerin de o marka üzerinden verilecek kararları etkileyeceğini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Marka, Marka Değeri, Marka Genişletme

BRAND EQUİTY AND BRAND EXTENSİONS

The criterions abaout brand eguity can measure with financial discipline or marketing discipline. There is a important point at the contemporary marketing activity for the customer orientation elements which enrich to the brands have to evalute with a perpective of customer orientation. The personality and identity which the brand has, effect awareness and association dimensions These image and awerness will be a brand valuable or not. When a brand is valuable, this time the firms want to extand their brands. Brand equity will form over again with the results of brands extensions This study was workouted to determine the dimesions of brands effect brand equiy or not, the brand equity effect the decision of brand extensions or not and how the brand extensions effect brand equity.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Brand, Brand Equity, Brand Extensions

Tam Metin 804

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.