Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: ÖZEL SAYI  Sayfa: 425-447

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.823


KÜÇÜK SANAYİ İŞLETMELERİNDE ÇIRAK-KALFA-USTA TEMİNİ ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

İSMAİL GÖKDENİZ, ÇAĞLAR KARAMAN

Bu çalışmada Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ)’lerin içerisinde üretim ve hizmet faaliyetleri içerisinde yer alan Küçük Sanayi İşletmelerinin tanımı, donanım özellikleri, sermayesi, alt yapı durumları ve personel (çırak-kalfa-usta) temini sorunları açıklanacaktır.

Diğer taraftan küçük sanayi işletmelerinin insan kaynakları yetiştirme yöntemi olan çırak, kalfa, usta süreci ve mesleki eğitim yöntemini tam olarak uygulayamadıkları için istihdam edilen çırak-kalfa-usta’da insan kaynakları yönetimi açısından sorun oluşturmaktadır. Gelenek, örf ve adet gibi usta yanında görerek öğrenme metotları, insan kaynakları teminin küçük sanayi işletmelerinde uygulanması ve uzman yardımı almasını güçleştirmektedir. Araştırmamız bu açıdan küçük sanayi işletmelerinde insan kaynakları temini sorununa kısmen çözüm bulabilme adına önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Küçük Sanayi, Çırak-Kalfa-Usta

AN APPLIED RESEARCH ON APPRENTICE-FOREMAN-MASTER IN SMALL INDUSTRY ENTERPRISES

In this study, the definition, technical characteristics, capital, infrastructures and employee procurement of small industrial enterprises included in production and service activities of SMEs will be explained.

On the other hand, small industrial enterprises are not able to fully apply the method of raising human resources such as apprentices, masters, master craftsmen and vocational training methods, thus creating a problem in terms of human resource management in the apprentice-masters who are employed. Masters menstruation methods of visual learning such as traditions and customs make it difficult to apply human resources procurement in small industrial enterprises and receive expert help. In this respect, our research is important to find a solution to the problem of human resources procurement in small industrial enterprises.

Anahtar Kelimeler (Keywords): small industrial enterprise, apprentices-headworkers-masters

Tam Metin 947

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.