Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 3018-3033

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.12.1738


TÜRKİYE’DEKİ ULUSLARARASI BİRLEŞME VE SATIN ALMALARDA SAHİPLİK DÜZEYİ: SEKTÖR, ÜLKE KÖKENİ VE DENEYİMİN ETKİLERİ

AYŞE KAYACI, ÖMER DÜLEK

Bu araştırmada, gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşen uluslararası birleşme ve satın alma faaliyetlerinde çok uluslu işletmelerin tercih ettiği satın alma oranı üzerinde endüstri türünün, ana ülke kökeninin ve uluslararası yatırım deneyiminin etkileri araştırılmıştır. İlgili değişkenler, kaynak temelli yaklaşım, kurumsal kuram ve örgütsel öğrenme perspektifleri ile temellendirilerek araştırma modeline dahil edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre hizmet endüstrisinde gerçekleşen uluslararası birleşme ve satın alma faaliyetlerinde daha düşük düzeyde satın alma oranı gerçekleşmektedir. Öte yandan, ana ülkenin gelişmiş ekonomiler arasında yer alması halinde satın alma oranı hizmet sektöründeki satın almalarda artmaktadır. Benzer şekilde, hizmet sektöründeki çok uluslu işletmelerin Türkiye’deki önceki satın alma deneyimleri satın alma oranını olumsuz şekilde etkilemektedir. Sonuçta çalışmamız kaynak temelli yaklaşım açısından destekleyici bulgular elde ederken, kurumsal kuram ve örgütsel öğrenme yaklaşımları açısından farklı sonuçlara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Çok Uluslu İşletmeler, Birleşme ve Satın Almalar, Sahiplik Düzeyi, Hizmet Sektörü, Uluslararası Deneyim, Türkiye

OWNERSHIP LEVEL OF CROSS-BORDER MERGER AND ACQUISITIONS IN TURKEY: EFFECTS OF INDUSTRY, COUNTRY OF ORIGIN AND EXPERIENCE

In this study, the effects of industry, country of origin and international investment experience on ownership level of cross-border merger and acquisitions in emerging markets are tried to be investigated. Related variables are joined to research model by linked with resource-based view, institutional theory and organizational learning perspectives. According to findings of the study, ownership level of cross-border merger and acquisitions in service industry would be lower. However, when the home country is from advanced economies, ownership level in service industry acquisitions would increase. Relatedly, the acquisition experience of multinational corporations in Turkey would affect ownership level negatively in service industry. As a conclusion, our study has got supportive findings in accord with the resource-based view but disconfirming results with the institutional theory and organizational learning perspective.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Multinational Corporations, Merger and Acquisitions, Ownership Level, Service Industry, International Experience, Turkey

Tam Metin 425

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.