Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 3  Sayfa: 1323-1336

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1053


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOK KATLI BİNA VE GÖKDELENLER HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

SERDAR SAGLAM

On sekizinci yüzyılın ikinci yarısından itibaren çimentonun icadı ve inşaatlarda çeliğin kullanılmaya başlamasının ardından çok katlı binaların inşası mümkün olmuştur. Öncelikle Amerika Birleşik Devletlerinde inşa edilen yüksek binalar daha sonra Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerinde hızla yaygınlaşmıştır. Ortaya çıktıkları andan itibaren tartışma konusu olan çok katlı bina ve gökdelenler hızlı kentleşme sürecinin akabinde Türkiye’de de kentlere hâkim olmaya başlamıştır. Bu tartışmaların odağında kent estetiği ve toplumsal ilişkiler çerçevesindeki konular yer almaktadır. Bu metin, yazarın 2014 - 2015 Öğretim Yılı Bahar döneminde Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği bölümü öğrencilerine verdiği “TOS 208 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Dersinin” final sınavındaki sorulardan biri olan “büyük kentlerimizde hızla yaygınlaşan çok katlı binalar ve gökdelenler hakkında düşünce üretiniz” şeklindeki soruya verilen cevaplardan yola çıkılarak hazırlanmıştır. Bu makale sınava katılmış bulunan altmış sekiz öğrencinin yazılı sınav kâğıtlarından bu konudaki görüş ve tutumlarına ilişkin cevaplar tasnif edilerek değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Üniversite öğrencileri, kentleşme, çok katlı bina, yüksek yapı, gökdelen

UNIVERSİTY STUDENTS' VIEWS ON HIGH-RISE BUILDINGS AND SKYSCRAPERS

Since the second half of the eighteenth century, the invention of cement and the use of steel in construction have made it possible to build multi-storey buildings. The high-rise buildings initially built in the United States then rapidly spreaded in Europe and other countries around the world. The high-rise buildings and skyscrapers that are the subject of debate from the moment they emerge, have begun to dominate Turkish cities in the aftermath of the rapid urbanization process in Turkey. The focus of these discussions is on urban aesthetics and social relations. This text is based on the answers given to the question of “generate ideas about high-rise buildings and skyscrapers that are rapidly spreading in our big cities” which is one of the questions given in the final exam to the students of Chemical Engineering Department for the course “TOS 208- Social Structure of Turkey”.  In this text, the opinions and attitudes reflected on the written examination papers of the sixty-eight students who have taken the exam will be classified and evaluated.

Anahtar Kelimeler (Keywords): University students, urbanization, high-rise buildings, multi- storey buildings, skyscraper

Tam Metin 839

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.