Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2242-2253

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1335


TÜRKİYE VE FRANSA’DA YASAMA VE YÜRÜTME İLİŞKİLERİ

EMİNE ÇELİKSOY, TUĞBA GÜLER

Yarı başkanlık sistemlerinde sert kuvvetler ayrılığı ilkesi uygulanmaktadır. Sert kuvvetler ayrılığının uygulandığı ülkelerde yasama ve yürütme erkleri birbirinden ayrı iki organ tarafından yerine getirilmektedir. Bu organların göreve gelmeleri ve görevlerinin sona ermesi farklı şekillerde gerçekleşmektedir.  Birbirlerine müdahale etmemeleri beklenmektedir. Ancak söz konusu ilkeler tamamen uygulandığında ve bu iki organ arasında bir ilişki- iş birliği olmadığında devletin işleyememesi söz konusu olabilecektir. Bu sebeple yarı başkanlık sistemi içinde çeşitli etkileşim kanalları vardır. Türkiye’de 2017 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmiştir. Bu sistem birden çok devletin sistemine benzetilmektedir ve kıyaslamalar yapılan devletlerden biri de Fransa’dır. Her iki ülkenin sisteminin birebir aynı olmamakla beraber benzer yönleri olduğu da görülmektedir. Fransa, 1962 yılında yaptığı Anayasa değişikliği ile yarı başkanlık sistemine geçmiştir.  Çalışmanın amacı Türkiye ve Fransa’da yasama ve yürütme arasındaki etkileşim kanallarının karşılaştırmalı olarak ele alınmasıdır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kuvvetler Ayrılığı Sistemleri, Yasama, Yürütme, Türkiye, Fransa

LEGISLATIVE AND EXECUTIVE RELATIONS IN TURKEY AND FRANCE

In semi-presidential systems, the strict separation of powers principle is applied. In countries where stable form of separation of powers is applied, legislative and executive powers are carried out by two separate bodies. The appointment of these institutions  and the termination of their duties take place in different ways. They are expected not to interfere with each other. However, when these principles are fully implemented and there is no relationship-cooperation between these two bodies, it may be the case that the state cannot work. For this reason, there are various channels of interaction within the semi-presidential system. With the constitutional amendment made in 2017 in Turkey it has passed the Presidential System of Government.This system is compared to the system of multiple states and comparisons are made. One of these states is France. Although the system of both countries is not exactly the same, it is observed that it has similar aspects. With the Constitutional amendment made in 1962, France passed to the semi-presidential system. The aim of the study is a comparative consideration of the interaction between Turkey and France in the executive and legislative channels.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Separation of Powers Systems, Legislative, Executive, Turkey, France

Tam Metin 1446

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.