Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 3  Sayfa: 865-880

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.967


SANAYİ SEKTÖRÜNDE REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

HAYRETTİN KESGİNGÖZ

Bu çalışmanın ana amacı Türkiye’nin sanayi sektörünün rekabet gücünün karşılaştırmalı üstünlük yöntemiyle analiz etmektir. Çalışmada 2001-2017 dönemi ele alınmış ve Harmonik Sitem (HS) 2 haneli sınıflandırma kullanılmıştır. Çalışmada Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (AKÜ), Açıklanmış Simetrik Karşılaştırmalı Üstünlükler (ASKÜ), Ticaret Dengesi İndeksinden (TDİ) yararlanılmış ve sanayi sektörünün ürün haritası oluşturulmuştur. Yapılan analizler sonucunda; Türkiye’nin 73 fasıldan oluşan sanayi sektörünün AKÜ endeksine göre 34 fasıl için dış ticarette üstünlüğü, ASKÜ endeksine göre 31 fasıl için dış ticarette rekabet gücüne, TDİ endeksine göre de Türkiye sadece 19 fasılda dış ticarette net ihracatçı konumdadır. Fasıl sayılarına göre Türkiye'nin sanayi sektöründeki karşılaştırmalı üstünlük oranı %46, rekabet gücü oranı %42, net ihracat gücü oranı ise %26’dır. ASKÜ ve TDİ endeks değerleriyle oluşturulan ürün haritasında ise Türkiye hem rekabet üstünlüğüne hem de net ihracatçı durumda olduğu A grubu fasıl sayısı 19’dur. Rekabetçi durumda olup dış ticaretin istenilen seviyede olmadığı grup olan B grubunda ise fasıl sayısı 12’dir. Sanayi sektörünün rekabet üstünlüğünün olmadığı ve net ithalatçı durumda olduğu D grubu fasıl sayısı ise 42’dir. Sanayi sektörü, ürün haritasına göre küresel dış ticarette istenilen seviyede değildir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Rekabet Gücü, Sanayi, Karşılaştırmalı Üstünlükler Yöntemi, Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler, Açıklanmış Simetrik Karşılaştırmalı Üstünlükler, Ticaret Dengesi İndeksi, Dış ticaret

THE MEASUREMENT OF COMPETITIVE POWER IN PRODUCTION INDUSTRY: AN EXAMPLE OF TURKEY

The main purpose of this research is to analyze competitive power of Turkish production industry by comparative advantage method. In this research, 2001-2007 period is studied and HS2 classification is used. We used revealed comparative advantage, revealed symmetric comparative advantage and trade equilibrium index and create product map. As a result of our analyzes Turkey is net exporter in 34 chapters according to revealed comparative advantage, 31 chapters according to revealed symmetric comparative advantage and 19 chapters according to trade equilibrium index. According to chapter numbers the comparative advantage rate is % 46, the competitiveness ratio is % 42, net export power ratio is % 26 in Turkey's industrial sector. In product map which is created by revealed symmetric comparative advantage and trade equilibrium index the number of A group chapter in which Turkey is net exporter is 19. In B group which Turkey is comparative but not in sufficient level there are 12 chapters. In D group which Turkey has not competitive advantage and net exporter there are 42 chapters. According to production industry map the share of Turkey in global foreign trade is not in expected level.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Competitiveness, Industry, Competitive Advantage, Revealed Competitive Advantage, Revealed Symmetric Comparative Advantage, Trade Equilibrium, Foreign Trade

Tam Metin 1151

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.