Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: 2  Sayfa: 156-178

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.09.728


KURUM İÇİ İLETİŞİM VE ALGILANAN GÜÇ KAYNAKLARININ KURUMA VE YÖNETİCİYE DUYULAN GÜVEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

MELDA KEÇECİ, F.CEYDA SÜER, BAHAR MERİÇ ATAKAN, UZAY DURAL, EDA ÇALIŞKAN

Kişiler arası ilişkilerin temelini oluşturan güven kavramının önemi, son zamanlarda birçok firma tarafından da anlaşılmakta ve kurum içi güven çalışmaları yaygınlık kazanmaktadır. Bu araştırmanın amacı, kuruma ve yöneticiye duyulan güven ile şirket içerisinde kullanılan iletişim kanallarının ve yöneticilerin kullandıkları güç kaynaklarının ilişkisini incelemektir. Araştırma sonucunda hem kurum içi iletişimin hem de algılanan güç kaynaklarının, kuruma ve yöneticiye duyulan güven ile ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. Analiz sonuçları yöneticiye ve şirkete duyulan güveni en çok açıklayan etmenin şirketin formal iletişim şekli olduğunu göstermiştir. Yöneticilerin uzmanlık ve özdeşim gücü de güven düzeyinde artışı açıklamaktadır. Yöneticilerin yıkıcı güç kullandığına dair algılama düzeyi çalışanların hem yöneticiye hem de şirkete duydukları güven düzeyindeki düşüşü açıklamaktadır. Bulgular önceki literatür sonuçları bağlamında ayrıntılı olarak tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): kurum içi iletişim, kurum içi güven, yöneticiye duyulan güven, güç, güç kaynakları

THE IMPACT OF INTERNAL COMMUNICATION AN THE PERCEIVED POWER SOURCES ON TRUST IN SUPERVISOR AND ORGANIZATION

Recently, the importance of trust which is the base of interpersonal communication, is better understood by the companies and the number of internal trust studies have accelarated. The purpose of this study is to investigate the relationship between trust in supervisor and trust in organization, and internal communications channels and perceived sources of power. The study results revealed that both internal communication and perceived sources of power are related to trust in supervisor and trust in the company. The analyses shows that formal communication contributes to the level of trust in both supervisor and company the most. The increase in referent and expert power of the supervispr also increases the level of trust in both supervisor and company. However, when employees sense that their supervisors are using coersive power, their trust in both supervisor and organization decrease. The findings are discussed in detail.

Anahtar Kelimeler (Keywords): internal communication, internal trust, trust in supervisor, power, sources of power

Tam Metin 837

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.