Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: ÖZEL SAYI  Sayfa: 104-119

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.810


GEÇMİŞTEN YENİ BİR KAVRAM: YEŞİL (EKO) GİRİŞİMCİLİK

AYŞE GÖKÇEN KAPUSUZ, MUSTAFA FEDAİ ÇAVUŞ

Son yıllarda, çevre ve çevre ile ilgili meseleler, girişimciler ve araştırmacılar tarafından eskisinden çok daha önemli görülmektedir. Bugün, çevreye verdikleri zarardan dolayı petrol ve katı yakıt kullanımı giderek azalmaktadır. Tüm bu zararlı ve ekonomik olmayan faktörlerin yerine, artık daha temiz ve daha az zararlı hatta tamamen zararsız çözümler bulunmakta ve yeşili ve çevreyi koruyabilmek için genellikle yenilenebilir enerji kaynakları önem kazanmaktadır. Bu tür kaynak ve çözümlere, girişimcilerin talebi ve ilgisi de her geçen gün giderek artmaktadır. Bu sayede, adına yeşil girişimcilik denen ve birçok girişimci tarafından ilgi gören yeni bir girişimcilik türü ortaya çıkmıştır.

Yeşil girişimcilik, çevresel bozulmaları önlemeye yardımcı olacak unsurlardan biridir. Yeşil girişimciler, çevreyi kendileri için bir fırsat olarak görürler ve toplum refahını artırmak adına çevresel faaliyetlerde bulunurlar. Yeşil girişimciler ve yeşil aktiviteler, daha temiz ve daha yeşil bir dünya için bugünün değişen dünyasında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada, yeşil girişimcilik ile ilgili tanımlar verilmekte, yeşil girişimciliğin önemi vurgulanmakta, bununla birlikte yeşil girişimciliği etkileyen ve engelleyen faktörler üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Çevre, Girişimci, Girişimcilik, Yeşil Girişimcilik, Ekogirişimcilik

NEW CONCEPT FROM THE PAST: GREEN (ECO) ENTREPRENEURSHİP

In recent years, environment and environmental matters are seemed much more significant than before by the entrepreneurs and researchers. Todays, petroleum and solid fuels’ usage has gradually decreased due to the environmental damages. Instead of all these harmful and uneconomic factors, now cleaner and less harmful even completely harmless solutions are found and renewable energy sources come into prominence in general to be able to protect green and environment. The demand and attention of entrepreneurs for these types of sources and solutions are gradually increased each passing day. By this means, a new type of entrepreneurship has shaped which is called as green entrepreneurship and attracted attention by several entrepreneurs.

Green entrepreneurship is one of the factors which will help to prevent environmental deterioration. Green entrepreneurs consider the environment as an opportunity for themselves and engage in environmental activities on the purpose of public welfare. In today’s changing world, green entrepreneurs and green activities have an important place for cleaner and greener world. In this study, definitions related to green entrepreneurship are provided, the importance of green entrepreneurship is emphasized, in addition to this, impeding and influencing factors of green entrepreneurship are discoursed.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Environment, Entrepreneur, Entrepreneurship, Green Entrepreneurship, Ecopreneurship

Tam Metin 1099

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.