Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 2  Sayfa: 560-578

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.04.1476


COVID-19 SALGINI DÖNEMİNDE BİREYLERDEKİ DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİNİN İNCELENMESİ

NEZİHE TÜFEKCİ, HALİL TÜRKTEMİZ

COVID-19 Çin’den Dünya geneline hızla yayılan ölümcül bir virüstür. COVID-19 salgını bireyleri fiziksel, sosyal ve psikolojik yönden derinden etkilemiştir. Bu araştırmada COVID-19 salgını döneminde bireylerin kişisel sunumu düzenleyebilme becerisinin algılanan strese, yetersiz özyeterlik algısına ve stres / rahatsızlık algısına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Veriler Konya ili içerisinde yaşayan 18-65 yaş arası, online anket aracılığıyla ulaşılabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 443 gönüllü bireyden elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda kişisel sunumu düzenleyebilme becerisinin yüksek olması, algılanan genel stresi, yetersiz özyeterlik algısını ve stres/rahatsızlık algısını azaltan bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, COVID-19 salgını döneminde ortaya çıkan değişikliklere uyum sağlayanların daha az strese maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Salgının kontrol altına alınabilmesi, bireysel stresin en aza indirilmesi için salgın döneminin gerektirdiği şartlara uyum sağlama konusunda bireysel çabaların artırılması önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): COVID-19, kendini ayarlama, stres, Konya

INVESTIGATION OF BEHAVIORAL CHANGES IN INDIVIDUALS’ DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD

COVID-19 is a deadly virus that spreads rapidly from China to the world. The COVID-19 outbreak has deeply affected individuals physically, socially and psychologically. In this study, it was aimed to examine the effect of individuals' ability to organize personal presentation on perceived stress, insufficient self-efficacy and perception of stress / discomfort during the COVID-19 pandemic. The data were obtained from 443 volunteers between the ages of 18-65 living in Konya, accessible through an online questionnaire and agreeing to participate in the study. As a result of the analyzes, it was determined that the high ability to organize personal presentation has an effect that reduces perceived general stress, insufficient self-efficacy and stress / discomfort perception. As a result, it has been found that those who adapt to the changes that occurred during the COVID-19 pandemic period are less stressed. It is important to increase individual efforts to adapt to the conditions required by the pandemic period in order to control the pandemic and to minimize individual stress.

Anahtar Kelimeler (Keywords): COVID-19, self-monitoring, stress, Konya

Tam Metin 802

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.