Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 2  Sayfa: 1284-1312

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.06.1402


TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNİN UÇAK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASINDA EKONOMİK ETKİLERİNİN ANALİZİ

ZİŞAN YARDIM KILIÇKAN

Tarihsel, etnik ve kültürel bağları ve coğrafi konumları itibariyle Türkiye ve Rusya, bölgede kalkınma ve iş birliği açısından son derece önemli bir konuma sahiptir. İki ülke arasındaki artan ticaret hacmi ve diplomatik diyalog ilişkilerin gelişmesinin temel sebepleri arasındadır. Soğuk Savaş sonrası dönemde ilk kez ana aktör olarak uçak krizi olayıyla Türkiye ve Rusya karşı karşıya gelmiştir. Türkiye, uçak krizi sonrasında uluslararası hukuk çerçevesinde elindeki tüm delilleri BM ve NATO’ya göndermiştir. Rusya ise 2000’li yıllarda gelişen Türkiye-Rusya stratejik ortaklık sürecini yok sayarak Türkiye’ye yaptırım uygulama kararı almıştır.

Bu çalışmada, öncelikle Türk-Rus ilişkilerinin tarihsel perspektiften incelemesi yapılmış ve bugünkü ilişkilere ışık tutulmuştur. Çalışma, bir Rus savaş uçağının düşmesiyle siyasi bir kriz yaşayan Türkiye-Rusya ilişkilerinin geçmişine ve bugününe bakarak uluslararası ticaretin nasıl ve ne oranda değiştiğini belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışmanın bölümlerinde, enerji, gıda, inşaat, turizm vb. sektörlerindeki son istatistik verilere yer verilmiştir. Uçak krizinin Türkiye-Rusya ilişkilerine ekonomik etkilerinin analizi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Rusya, Türkiye, Ekonomik Kriz, Siyasi Kriz

ANALYSIS OF ECONOMIC IMPACTS ABOUT TÜRKİYE-RUSSIA RELATIONS BEFORE AND AFTER PLANE CRISIS

Turkey and Russia have an extremely important position in terms of development and cooperation in the region as well as the ethnic and cultural ties and geographic locations historically. Increased trade volume and diplomatic dialogue between the two countries are the main reasons for the development of relations. In the post-Cold War era, Turkey and Russia have confronted each other for the first time due to aircraft crisis event as a primary issue.  After the crisis, Turkey has sent all the evidence to the hands the UN and NATO as part of the international laws. Russia has taken the decision to sanction Turkey by destroying the evolving strategic partnership between countries in the 2000s.

In this study, the Turkish-Russian relations were analyzed from a historical perspective and shed light  on today's relations. This study aims to identify how and what extent the international trade has been changed in a political crisis with the fall of a Russian fighter aircraft by analyzing the past and present relations of Turkey and Russia. The latest statistical data from the sectors of energy, food, construction, tourism, etc. are included in the different sections of this study. The economic impact of the crisis to the relations between Turkey and Russia has been analysed.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Russia, Turkey, Economic Crisis, Political Crisis

Tam Metin 636

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.