Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2715-2733

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1619


DÖRT AVRUPA ÜLKESİ İŞGÜCÜ VERİMLİLİK ANALİZİ: MİKRO DÜZEY BİR KARŞILAŞTIRMA

TEKİNER KAYA

İşgücü verimliliği, tüm dünyada sosyal, ekonomik ve eğitim düzeyi gibi geniş bir yelpazede çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösteren bir göstergedir. Bu nedenle, ülkeler arasında karşılaştırmalı bir analiz yapmak zordur. Bu çalışmada, dört ülkenin (Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Fransa ve Birleşik Krallık – UK) 2010 ve 2019 yılı işgücü verimlilik düzeyleri AHP (Analitik Hiyerarşi Süreci) ve ORESTE (Organization, Rangement Et Synthese De Donnes Relationnels) yöntemleri ile ölçümlenmiş, karşılaştırılmış ve sıralanmıştır. Rasyonel bir değerlendirme yapabilmek adına, bu dört ülkede faaliyet gösteren Toyota Üretim Tesisleri verileri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, Çek Cumhuriyeti’nin 2010 ve 2019 yıllarında en yüksek işgücü verimlilik düzeyine sahip ve bu süreçte en istikrarlı ülke olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, Fransa dışında incelenen tüm ülkelerin 2008 finansal kriz sonrası (2010) işgücü verimlilik oranları 2019 yılı verimlilik oranlarından daha düşük çıkmıştır. Devamsızlık ve operasyonel verimlilik göstergelerinde ise Türkiye, diğer ülkelere kıyasla, 2010 yılında en iyi performansı sergileyen ülke olmuştur ve bu sonuç bu göstergeler bazında bu dönemde işgücünün görece daha iyi yönetildiğinin bir göstergesidir. Diğer yandan bu dönemde Türkiye’de talep çok ciddi oranda düşmüş ve toplam çalışan sayısının üretim rakamları ile paralel seyretmesi sürecinde güçlükler yaşanmıştır.          

Anahtar Kelimeler (Keywords): İşgücü verimliliği, Otomotiv endüstrisi, Analitik Hiyerarşi Süreci, ORESTE

A MANPOWER EFFICIENCY ANALYSIS OF FOUR EUROPEAN COUNTRIES: A MICRO LEVEL COMPARISON

Workforce efficiency around the world varies based on broad conditions, such as sociocultural, economic, and educational factors. Consequently, comparing workforce efficiencies between countries is difficult. In this study, the workforce efficiency levels of four countries (Turkey, Czech Republic, France, and UK) are measured, compared, and ranked based on data from 2010 and 2019 via the Analytical Hierarchy Process (AHP) and Organization, Rangement Et Synthese De Donnes Relationnels (ORESTE) methodology. To make an equitable comparison, the data from four Toyota automotive manufacturing plants are utilised. Results demonstrate that the Czech Republic is the steadiest country: it earned first-place position for both 2010 and 2019 in workforce efficiency. Additionally, the workforce efficiencies of all countries just after financial crisis (in 2010) was worse than 2019, with the exception of France in 2019. In terms of the ratio between attendance and operation productivity, Turkey in 2010 was the best plant, which reveals that the workforce in Turkey plant during the 2008 financial crisis was managed well comparing the Czech Republic, France, and UK. However, demand reduction was serious, and the total number of employee of plant had difficulty following the production volume.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Manpower efficiency, Automotive industry, Analytical hierarchy process, ORESTE

Tam Metin 445

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.