Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 2871-2881

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2190


FAİZ ORANLARI VE MEVSİMSELLİK: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

NURHAN HANDE SEVGİ

Enflasyon serilerinde sıklıkla incelenmiş olan mevsimsellik olgusu finansal kesim tarafından belirlenen ve enflasyon ile ilişkili olan faiz düzeyi konusunda literatürde mevsimsellik çalışmasına rastlanmamıştır. Çalışmanın bulguları Türkiye için incelenen sekiz faiz oranı değişkeninde 2001:01-2023:05 döneminde düzeyde ve volatilitede mevsimselliğin olduğunu göstermektedir.  Volatilitedeki mevsimselliğin alternatif spesifikasyonunda da benzer bulgular elde edilmektedir.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Mevsimsellik, Faiz Oranı, Volatilite, Para Politikası,EGARCH

INTEREST RATES AND SEASONALİTY: THE CASE OF TURKEY

The seasonality phenomenon, which is frequently examined in the inflation series, has not been found in the literature on the interest rate determined by the financial sector and related to inflation. The findings of the study show that there is seasonality in level and volatility in the period 2001:01-2023:05 in the eight interest rate variables examined for Turkey. Similar findings are obtained in the alternative specification of seasonality in volatility.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Seasonality, Interest Rates, Volatility, Monetary Policy, EGARCH

Tam Metin 236

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.