Yıl: 2012  Cilt: 47  Sayı: 2  Sayfa: 47-64


YAŞLI BİREYLERİN YAŞADIKLARI ŞEHRE GÖRE YAŞAM KALİTESİ DEĞERLENDİRMELERİ

FATMA ARPACI, SERACEDDİN GÜRBÜZ

Araştırma, yaşlı bireylerin yaşadıkları şehre göre yaşam kalitesi değerlendirmelerinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmış ve yürütülmüştür. Çalışma kapsamına İstanbul’da Küçükçekmece ilçesi Söğütlüçeşme Sağlık Ocağı ve Zeytinburnu ilçesi Merkezefendi Sağlık Ocağı’na kayıtlı 250 yaşlı birey ve Hakkâri Devlet Hastanesi’ne kayıtlı 130 yaşlı birey olmak üzere toplam 380 yaşlı birey alınmıştır. Yaşlı bireylerin yaşam kalitesi değerlendirmeleri beslenme, ekonomik durum, fiziksel sağlık, psikolojik sağlık, sosyal katılım ile konut ve çevre açısından ele alınmıştır. Araştırmaya alınan yaşlı bireylerin % 52.4’ü erkek, % 56.3’ü 65-71 yaş grubunda, % 48.7’si okuryazar olmayıp, % 41.8’inin ailesinin aylık gelir miktarı 651 – 1350 TL’dir. Yaşlı bireylerin yaşadıkları şehre göre yaşam kalitesi değerlendirmeleri beslenme açısından ele alındığında “uygun gıdaya ulaşabilme” (t= 3.35, p<0.01), gıda alışverişi yapabilme” (t= 2.40, p<0.05); ekonomik durum açısından ele alındığında “gelirin yetmesi” (t= 2.15, p<0.05), “gelirin yakınları tarafından elinden alınması” (t= 3.70, p<0.01); psikolojik sağlık açısından ele alındığında “çoğu zaman iyi bir ruh halinde olma” (t= 2.21, p<0.05) ifadelerinde İstanbul ve Hakkâri’de yaşayan yaşlı bireyler arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yaşlı, yaşam kalitesi, beslenme, ekonomik durum, fiziksel sağlık

ASSESSMENT OF QUALİTY OF LİFE OF THE ELDERLY PEOPLE BY CİTİES

The research was planned and conducted as a descriptive study in order to review the assessments of the quality of life of the elderly people by cities. The study comprised of total 380 elderly people including 250 elderly individuals enrolled in the Söğütlüçeşme Cottage Hospital in Küçükçekmece, Istanbul and Merkezefendi Cottage Hospital in Zeytinburnu, Istanbul and 130 elderly individuals enrolled in Hakkari State Hospital. Assessments of the quality of life of elderly people were dealt with by nutrition, economic status, physical health, psychological health, social participation, housing and environment. 52.4% of the elderly people included in the research are male, 56.3% are within the age range of 65-71, 48.7% are not literate and monthly income of the family of 41.8% varies between TL 651-1350. A significant difference was found between the elderly people living in Istanbul and Hakkari at the expressions “accessibility to the proper food” (t = 3.35, p <0.01), “exchanging food”(t = 2.40, p <0.05) in consideration of the assessments of the quality of life of the elderly people by cities; and “income sufficiency” (t = 2.15, p <0.05), “income taken away by relatives” (t = 3.70, p <0.01) in consideration of the assessments of the quality of life of the elderly people by economic statuses; and “being in a good mood most of the time” (t = 2.21, p <0.05) in consideration of psychological health. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Elderly, quality of life, nutrition, economic status, physical health.

Tam Metin 1012

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.