Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: 3  Sayfa: 97-126

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.723


LİDERLİK OLGUSU VE KATILIMCI LİDERLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE NİTEL ARAŞTIRMA:“BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞUNDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

AHMET TURAN ÖZTÜRK, İBRAHİM EMLİ

Bu çalışma, liderlik olgusu ve katılımcı liderliğin üyeleri arasında nasıl değerlendirildiğini, onların bakış açısıyla olumlu ve olumsuz yönlerini tespit etmek, farkındalık oluşturmak, üyelerin katılımcı liderliğe olan bakışları, liderlik noktasındaki görüşlerini tespit etmek amacıyla yürütülmüştür. Bu maksatla ülkemizde 36 noktada faaliyet gösteren yaklaşık 2110 gönüllüsüyle Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekip üyelerinden Ankara ekibi çalışma grubu olarak seçilmiştir. Akut Ankara ekibinin olağanüstü durumlarda çağrılan 96 üyesi bulunmaktadır. 40 kişilik aktif olarak çalışan üyelerden seçilen 13 kişi ile mülakat yöntemiyle yüz yüze görüşülmüştür. Her katılımcıya aynı sorular sorularak alınan cevaplar baştan sona dinlenmiş, yazına çevrilerek okunmuştur. Cevaplar alt alta sıralanarak veriler arasında bağlantı kurulmaya çalışılmıştır. Bu anlamda farklı bakış açılarından bir sentez oluşturma konusunda içerik analizi kullanılmıştır.

Araştırma bulgularına göre katılımcı liderin ilk özelliğinin üyeleriyle aralarında herhangi bir güç mesafesi olmadan hep beraber bir arada olabilmeleri, sonrasında gelen özellikleri arada engel olmadan iletişime açıklık, değişimleri dikkate alan ve uygulayan olmak. Son olarak üyeler arasında bu bileşenlerle meydana gelen uyum ve karşılıklı sinerji olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Lider, Liderlik, Katılımcı Lider, Yönetimde Katılma, Katılım.

QUALITATIVE RESEARCH INTO LEADERSHIP AND CHARACTERISTICS OF PARTICIPATORY LEADERSHIP “A SAMPLE APPLICATION IN A NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION”

This study aims to determine the way the phenomenon of leadership and participatory leadership are evaluated by members from their perspectives with positive a well as negative aspects, to raise awareness, and to determine how members look at participatory leadership and their views on leadership. Ankara team of Search and Rescue Association (AKUT) with its approximately 2110 volunteering members active in 36 different points in Turkey was chosen as the study group. AKUT Ankara Team has 96 members who are summoned in cases of emergency.13 participants were interviewed face-to-face. Each participant was asked to answer the same questions; their answers were listened from the beginning to the end, and were transcribed to read later. The responses were listed, and efforts were made to set up ties between them. Content analysis was used in order to make a synthesisof the participants’ diverse perspectives.

The findings demonstrated that the first characteristic of participatory leadership was being together with the members with no distance of power, and which was followed by being open to communication without obstacles, considering changes and implementing them respectively. And it was found that the final characteristic was the harmony between members by means of these components and synergy.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Leader, Leadership, Participatory Leader, Participation In Management,Participation.

Tam Metin 1277

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.