Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 1  Sayfa: 148-179

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.02.873


TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYELİK SÜRECİNE İLİŞKİN TÜSİAD SÖYLEMLERİ: 2002-2017 DÖNEMİ

GÜLCAN IŞIK

Toplumun siyasal yapısını oluşturan örgütler ve yönetenlerle yönetilenler arasındaki ilişkileri belirleyen resmi mekanizmanın bugün modern devlette bir takım özel kuruluşlarca da desteklenmesi gerekmektedir. Bu eksende, Batı’da sanayi devriminden sonra ortaya çıkan baskı grupları, Türkiye'de ise ancak çok partili dönemlerde filizlenmeye başlamış, kısmen de 80’lerden sonra çeşitlenmiştir. Türkiye'de özellikle 70'li yıllarda kurulan gönüllü üyeliğe dayalı işadamı dernekleri, en başta da TÜSİAD temel amaç olarak, kısa dönemli maddi çıkar elde etmek yerine toplumsal bir rol üstlenmeyi seçmişlerdir. 1995 yılından itibaren Türkiye'yi AB üyeliğine götüren süreç içinde yurtiçinde ve yurtdışında ilgili kuruluşlarla temaslar kurarak, iş dünyasının görüş ve önerilerini yansıtmaya başlayan TÜSİAD, o günden bugüne bu faaliyetler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi için her türlü iletişim, temsil, koordinasyon ve enformasyon faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu çalışmada, bir baskı grubu olarak kabul edilen TÜSİAD’ın, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin geçmişten bugüne gelen Avrupa Birliği görüşü, basın bültenleri üzerinden incelenmiştir. 2002-2007 dönemini kapsayan inceleme sonucunda, TÜSİAD’ın baskı grubu fonksiyonunu AB’ye üyelik üzerinden açıkça sergilediği ve geçmişten bugüne AB söylemini değiştirmediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): TÜSİAD, Avrupa Birliği, Baskı Grupları, Türkiye, Basın Bülteni

TÜSİAD DISCOURSE ON TURKEY'S EUROPEAN UNION MEMBERSHIP PROCESS: 2002-2017 PERIOD

Today in the modern state, organisations that constitute the political structure of the society and the official mechanism that designate relationships between rulers and the ruled should be supported by some private organisations as well. In this scope, pressure groups, which emerged after industrial revolution in West, started to begin to develop only in multi-party periods and started to become partly diversified after 80s in Turkey. Businessman associations especially those founded in 70s and voluntary membership-based ones, notably TÜSİAD, chose to take on a social role instead of achieving short-term financial interest: In the process beginning in 1995 that takes Turkey to EU membership, by contacting related organisations both in the country and abroad, TÜSİAD started to reflect business world's opinions and suggestions, and since that day it has been in all kinds of communication, representation, coordination and information practices in order to inform the public about these activitie: In this study, accepted as a pressure group, TÜSİAD's view on EU about Turkey's EU membership that comes down from past to present is studied through press release: As a result of the analysis that involves 2002-2007 period, it is concluded that TÜSİAD openly displayed its pressure group function through EU membership and hasn't changed its EU discourse from past to present. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): TÜSİAD, European Union, Pressure Groups, Turkey, Press Release

Tam Metin 823

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.