Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: 1  Sayfa: 150-179

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.05.681


TÜRKİYE’DEKİ ORTA SINIF TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ ÖZELLİKLERİ

ORKUN YILDIZ, MEHMET BAŞ

Bu çalışmada, Türkiye’de yer alan orta sınıf tüketicilerin satın alma özellikleri ve tüketim davranışları incelenmektedir. Çalışmanın amacı, Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki orta sınıf, orta sınıf tüketici, orta sınıf tüketici davranışları kavramlarını karşılaştırmak, konumlandırmak ve tespit edilen özellikleri bakımından benzerlikleri ve farklılıkları bilimsel metodoloji çerçevesiyle ortaya koyarak literatüre katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, orta sınıf kavramıyla ilgili olan ve çalışmaya katkı sağlayacağı öngörülen sosyoloji, tarih, ekonomi ile işletme alanlarını kapsayan geniş literatür taraması yapılmıştır. Sonrasında,  orta sınıf algısı ve belirlenen özellikleri üzerinde durulmuştur. Ardından, orta sınıfın Türkiye ekonomisi içerisindeki yeri ve öneminin daha iyi anlaşılabilmesi için orta sınıfın Türkiye ekonomisi içerisindeki yeri ve etkileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sunulan veriler ışığında incelenmiştir. Son olarak, Türkiye’de yaşayan orta sınıfın belirlenen tüketim anlayışı ve satın alma özellikleri ile diğer ülkelerdeki orta sınıf özellikleri ve tüketim alışkanlıkları karşılaştırılmış, bulunan benzerlik ve farklılıklar üzerinde durularak çalışma sonlandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Orta Sınıf, Orta Sınıf Özellikleri, Türkiye’de Tüketim Anlayışı, Satın Alma Özellikleri

THE CHARACTERISTICS OF CONSUMPTION HABITS OF THE MIDDLE CLASS IN TURKEY

In this article, examined middle class consumers’ buying properties and consumer behaviours. The aim of this study, to revealed the similarity and differencies of between Turkey and other countries’ perception and positioning of in the term of detected features of middle class, middle class consumer, perception of middle class consumer behaviour concept, and to contribute to the relevant literature. For this purpose, We review projected to related middle class and to contribute to work-related multidisciplinal literature, covering the sociology, history, economy, and business areas. In this article, we have included middle class identifications, in academic studies in different disciplines for the better understanding concept of middle class. Then, We have focused on perception of the middle class, and the properties of the middle class. We have also investigated the middle class’ location in the Turkey’s economy and effects of it for the better understanding the importance of middle class, and the location in Turkey economy. Finally, included the middle class’ understand of consumer and their properties of purchases.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Middle Class, Properties of Middle Class, Understand of Consumer in Turkey, Properties of Purchase

Tam Metin 2304

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.