Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 1  Sayfa: 217-228

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.03.875


LİSE ÖĞRENCİLERİNDE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI İLE SALDIRGAN DAVRANIŞLARIN İLİŞKİSİ: ÖZEL AHMET ŞİMŞEK ANADOLU LİSESİ ÖRNEĞİ

ÖYKÜ GÜLKEN DURAK, ŞENİZ ÜNAL, AYTEN ERDOĞAN, FATİH BAL

Bu çalışma, lise öğrencilerinin problemli internet kullanımları ile saldırganlık davranışları arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmadır. Çalışma grubu, İstanbul’un Kartal ilçesinde bulunan Özel Ahmet Şimşek Anadolu Lisesinde 2016-2017 öğretim yılı güz döneminde 9, 10, 11 ve 12. Sınıfta öğrenim gören ve yaşları 14 ve üzerinde olan 165’i (%40,2) kadın, 245 (%59,8) erkek olmak üzere toplam 410 öğrenciden oluşmaktadır.

Araştırmada öğrencilerin problemli internet kullanımlarını belirlemek amacıyla ‘Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği- Ergen’, saldırganlık davranışı boyutlarını saptamak için ‘Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği’ kullanılmıştır.

Ölçeklerden elde edilen veriler SPSS 15.0 programında analiz edilmiştir. Verilerin analizinde korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularında, öğrencilerin problemli internet kullanımlarıyla saldırganlık davranışı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ergenlik dönemi, İnternet, İnternet Bağımlılığı, Saldırganlık, Problemli İnternet Kullanımı

THE RELATIONSHIP BETWEEN PROBLEMATIC INTERNET USE AND AGGRESSIVE BEHAVIORS IN HIGH SCHOOL STUDENTS: AHMET ŞİMŞEK HIGH SCHOOL SAMPLE

This study aims to find the association between problematic internet usage and aggressive behavior in high school students. The study group consists of 410 students at 9th, 10th, 11th and 12th grades in 2016-2017 Education year in a Private High School in Istanbul/Kartal. The participants’ mean age was 14 years old and 165 of them (40,2%) was female and 245 of them (59,2%) was male persons.

To evaluate internet use “The Scale of Problematic Internat Usage – Adolescents” was used and to evaluate aggressive behavior “Buss-Perry Aggression Scale” was used.

Results of research reveal that the relation between Problematic Internet Usage and Aggression Behavior is a negative direction.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Adolescence, Internet, Internet Addicton, Aggression, Problematic Internet Usage

Tam Metin 889

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.