Yıl: 2014  Cilt: 49  Sayı: 2  Sayfa: 1-19


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

ALPER GÜRER, SELÇUK SEZEN, AHMET BARIŞ SOLMAZTÜRK

Bu çalışmada Kırıkkale Üniversitesi Keskin Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim görmekte olan öğrencilerin sahip oldukları kişilik özelliklerinden yola çıkılarak girişimcilik potansiyelleri ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmaya konu olan araştırma, Kırıkkale Üniversitesi Keskin Meslek Yüksekokulu’nda halen ön lisans seviyesinde öğrenim görmekte olan 283 öğrenciye anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Girişimci kişilik özelliklerinin değerlendirilmesinde Doç. Dr. Kenan Ören ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Biçkes tarafından 2011 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 16. Ciltte yayınlanan ölçek kullanılmıştır. Araştırma ile ulaşılmaya çalışılan diğer sonuçlar; “Risk alma eğilimi ile girişimcilik potansiyeli arasında ve başarma ihtiyacı ile girişimcilik potansiyeli arasında” pozitif yönlü bir ilişki olup olmadığının ortaya konulması olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Girişimcilik, kişilik, girişimci kişilik

A FİELD RESEARCH TO MEASURE ENTREPRENEURİAL PERSONALİTY CHARACTERİSTİC OF UNİVERSİTY STUDENTS

In this study, entrepreneurial potential of students, who are studying at the Keskin Vocational High School of Kirikkale University, is tried to be measured on the basis of their personality traits.This study about the research subject is performed with a survey which is conducted on 283 students of Keskin Vocational High School who are still studying at undergraduate level. At the evaluation of entrepreneurial personality traits, scale is used which is published by Assoc. Prof. Kenan Oren and Asst. Prof. Mehmet Bickes’s in 16. volume of EASF Journal of Suleyman Demirel University at 2011.Other results of the survey attempted to reach, is specified as whether there is a positive relationship between “risk taking tendency and entrepreneurship” and “need of achievement and entrepreneurship” or not.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Entrepreneurship, personality, entrepreneurial personality

Tam Metin 917

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.