Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 3  Sayfa: 816-831

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.1011


TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN SOSYAL MEDYA ETKİLİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

KÜBRA MÜGE ÇAKARÖZ

Sosyal medyanın bireyler tarafından yoğun olarak kullanılması kurumlarında sosyal medyada yer almasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Üniversiteler de hedef gruplarına ulaşmak ve hizmetlerini kamuoyuna duyurmak için sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmaya başlamışlardır. Bu çalışmada Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin sosyal medya etkililik düzeyleri ile öğrenci sayıları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın temel varsayımı Türkiye’deki hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin sosyal medya etkililik düzeyi ile öğrenci sayıları arasında anlamlı bir ilişki olduğudur. Çalışmanın amacı ve temel varsayımı çerçevesinde geliştirilen hipotezler Pearson Korelasyon ve Regresyon Analizleri ile test edilmiştir. Çalışma, Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin sosyal medya etkililik düzeyinin ve sosyal medya etkililik düzeyi ile öğrenci sayıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi açısından özgün bir değer taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sosyal Medya, Facebook, Twitter, İnstagram, Üniversite

DETERMINATION THE SOCIAL MEDIA EFFECTIVENESS LEVEL OF UNIVERSITIES IN TURKEY

Intense use of social media by individuals has made it inevitable for institutions to take part in social media. Universities have started to use social media effectively to reach their target groups and publicize their services. This study aims to determine whether there is a significant relationship between the number of students and social media effectiveness levels of state and foundation universities. The basic assumption of the study is both state and foundation universities in Turkey have a significant correlation between the number of university students and social media effectiveness level. The hypotheses developed within the framework of the purpose and basic assumption of the study were tested with Pearson Correlation and Regression Analysis. The study carries a unique value determininig both state and foundation universitiesthe social media effectiveness level and correlation between student number and social media effectiveness level.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Social Media, Facebook, Twitter, Instagram, University

Tam Metin 944

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.