Yıl: 2016  Cilt: 51  Sayı: 1  Sayfa: 28-43


TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ YAPTIĞI SAĞLIK HARCAMALARININ DENETİMİ

HALİL İBRAHİM MİL, ALİ GÜVERCİN, BÜLENT TARIM

Türkiye’nin en büyük bütçeli kurumlarından biri olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağlık harcamalarının finansmanındaki payı da büyüktür. Bu noktada SGK tarafından sağlık hizmet sunucuları üzerinde yapılan denetim önemlidir. 2014 yılı verilerine bakıldığında yıllık bazda sağlık hizmet sunucularının yaklaşık 1/6 oranında denetlendiği görülmektedir. Bu durum da denetimin az ve sınırlı sayıda yapıldığını, etkin ve verimli olmadığını göstermektedir. Bu makalenin amacı, SGK tarafından yapılan sağlık denetimlerinin özelliklerini ve önemini ortaya koymak ve sorumlu birimleri ve denetim sistemlerini sayısal verilerle resmetmektir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Türkiye, Sağlık Denetimi, Sosyal Güvenlik Kurumu

AUDIT OF HEALTH EXPENDITURES BY SOCIAL SECURITY INSTITUTIONS IN TURKEY

The Social Security Institution, that is one of Turkey’s largest budgeted organizations, has the biggest share in the health expenditure financing as well. At this point, it is important to carry out audits on the health care service providers by SSI. According to data from 2014, it is observed that one sixth of health care service providers were audited on an annual basis. This case shows us that the control is poor and limited, inefficient and ineffective. The purpose of this article to reveal the importance and the characteristics of the health inspection carried out by SSI and to demonstrate the responsible units and control systems with numerical data.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Turkey, Health Auditing, Social Security Institution (SSI)

Tam Metin 979

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.