Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 2  Sayfa: 969-991

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.05.1121


DIŞ TİCARET YARDIMLARININ BATI AFRİKA EKONOMİK VE PARASAL BİRLİĞİ’NİN DIŞ TİCARET PERFORMANSINA ETKİLERİ

OĞUZ YILDIRIM, ÖZGÜR UYSAL, YAWA MONİQUE JENNİFFER AWA

Bu çalışmanın amacı, az gelişmiş olan ve büyük miktarda ticari yardım alan Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliğine(BAEPB) üye ülkelerin ihracat performansları açısından ticari yardımların verimliliğini incelemektir. OECD’nin Kredi Kuruluş Raporlama Sistemi’nden, Dünya Kalkınma Göstergelerinin veri tabanından, BAEPB dış ticaret istatistiklerinden ve www.heritage.org’dan, elde edilen yıllık veriler kullanılarak 2005-2014 yılları arası BAEPB’ye üye ülkeler olan Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine-Bissau, Mali, Nijer, Senegal ve Togo için panel veri analizi yapılmıştır. Kullanılan yöntem panel veri analizidir. Ticari yardımların etkilerini incelemek için yardımlar iki kategoriye göre ayırılmıştır; üretken kapasite yardımları ve ekonomik altyapı yardımları. Çalışmanın bulgularına göre ticari yardımların ihracat performansı üzerinde pozitif bir etkisi vardır. Üretken kapasite yardımları ihracat performansı üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir. Buna karşılık olarak ekonomik altyapı yardımlarının bir etkisi yoktur. Yapılan analizlere göre üretken kapasite yardımlarını daha az alan sektörler, alıcı ülkenin ihracatında en büyük payı sağlayan sektörlerdir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği, Ticaret Yardımları, Uluslararası Ticaret, Yardım Verimliliği, İhracat Performansı

EFFECTS OF AIDS FOR TRADE ON THE INTERNATIONAL TRADE PERFORMANCE OF THE WESTERN AFRICAN ECONOMIC AND MONETARY UNION

The objective of this paper is to analysis the effectiveness of aid for trade in term of export performance for some recipient countries members of the West African Economic and Monetary Union. Using annual data from the Organization for Economic Co-operation and Development/Credit Reporting System, the World Development Indicators database, foreign trade statistics of WAEMU and www.heritage.org we conduct panel data estimation for 8 member countries for the period 2005-2014. We divide aid for trade in two categories (aid for trade capacity and aid for economic infrastructure). We find that aid for trade has an overall positive and significant impact on exports value. This effect seems to be entirely driven by aid to productive capacity, while the other main category of aid for trade, aid to economic infrastructure, has no discernible effect on exports. The sectors that receive the less aid to productive capacity are those which provide the biggest part in recipient’s exportation.

Anahtar Kelimeler (Keywords): West African Economic and Monetary Union, Aid For Trade, International Trade, Aid Effectiveness, Export Performance.

Tam Metin 1

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.