Yıl: 2010  Cilt: 45  Sayı: 3  Sayfa: 74-89


YAŞLI TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞE YÖNELİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

ALİ FUAT ERSOY, FATMA ARPACI, ESMA VURAL

Araştırma yaşlı tüketicilerin alışverişe yönelik davranışlarının incelenmesi amacı ile İstanbul’da, huzurevinde yaşayan 76 yaşlı tüketici ile ailesi ile birlikte yaşayan 74 yaşlı tüketici üzerinde yürütülmüştür. Huzurevinde yaşayanların % 23,7’si kadın ve % 76,3’ü erkek olup, ailesi ile birlikte yaşayan yaşlı tüketicilerin % 41,9’u kadın ve % 58,1’i erkektir. Huzurevinde yaşayan yaşlı tüketicilerin % 47,4’ü, ailesi ile birlikte yaşayanların % 44,7’si 70–79 yaş aralığındadır. Huzurevinde yaşayan yaşlı tüketicilerin % 28,9’u, ailesi ile birlikte yaşayanların % 31,1’i alışverişe çıkmadan önce her zaman liste yaptıklarını belirtmişlerdir. “Ucuz olması durumunda taklit ürünleri almayı tercih ederim” ifadesinde ailesi ile birlikte yaşayan yaşlı tüketiciler (2.257) huzurevinde yaşayanlara (1.724) göre daha yüksek ortalama puana sahiptir. Yaşlı tüketicilerin ucuz olması durumunda taklit ürünleri almayı tercih etmeleri ile yaşanılan yer arasındaki farklılık istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Huzurevinde yaşayan yaşlı tüketicilerin % 86,8’i, ailesi ile birlikte yaşayanların % 51,4’ü kapıdan yapılan satışlardan hiçbir zaman alışveriş yapmadıklarını ifade etmiştir. “Kapıdan yapılan satışlardan alışveriş yaparım” ifadesinde ailesi ile birlikte yaşayan yaşlı tüketicilerin (1.770) huzurevinde yaşayanlara (1.171) göre daha yüksek ortalama puana sahip olduğu ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel açıdan önemli olduğu bulunmuştur (p<0.05). 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yaşlı, yaşlı tüketici, alışveriş, alışverişe yönelik davranış

A STUDY INTO THE BEHAVİOURS OF ELDERLY CONSUMERS OVER SHOPPİNG

The study was carried out to examine the behaviours of elderly consumers over shopping with 76 elderly consumers living in the rest houses and some other 74 elderly consumers living with their families in Istanbul. Of the elderly people, 23.7 % were women while 76.3 % were men and out of those living with their family, 41.9 % were women whereas 58.1 were men. 47.4 % of the elderly people living in rest houses and 44.7 % of those living with their families were in the age group of 70 -79. 28.9 % of the elderly people living in rest houses and 31.1 % of those living with their families expressed that they always had a shopping list before going shopping. Those living with their families had a higher score (2.257) compared to the ones living in rest houses (1.724) in the item of “I prefer buying imitative products providing that they are cheap”. The difference between the fact that elderly people prefer buying imitative products providing that they are cheap and the place inhabited was found statistically significant (p<0.05) 86.8 % of the elderly people living in rest houses and 51.4 % of those living with their families expressed that they never did door to door shopping. The elderly living with their families had a higher mean score (1.770) compared to the ones living in rest houses (1.171) in the item of “I do door to door shopping” and the difference between the groups was statistically significant (p<.0.05). 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Elderly, elderly consumer, shopping, behaviour over shopping

Tam Metin 753

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.