Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 2  Sayfa: 1227-1241

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.05.1893


BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE MARKA DEĞERİ VE SATIN ALMA İLİŞKİSİNDE MARKA SADAKATİ VE BAĞLILIĞININ ARACILIK ROLÜ

SÜLEYMAN CAN YILDIRIR, İBRAHİM ÇATIR

Bu çalışmada, beyaz eşya sektöründe marka değerinin satın alma davranışına etkisinin tespit edilmesinin yanı sıra marka değeri ve satın alma davranışı ilişkisinde marka sadakati ve marka bağlılığının aracılık rolünün tespit edilmesi de amaçlanmaktadır. Kolayda örneklem yöntemi ile seçilen 732 veriden oluşan örnekleme yüz yüze ve online anket yöntemleri ile ulaşılmıştır. Marka değerinin tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde doğrudan bir etkisinin olmasının yanında sadık ve markaya bağlı müşterilerin de memnun oldukları ürün ve hizmetleri ve bunların markalarını çevrelerine önerdiği ve ağızdan ağıza iletişim ile markanın bilinirliğini artırdığı ve reklamını yaptığı değerlendirilmektedir. Bu sayede de markaya yeni müşteriler kazandırılmakta ve sadık müşterilerin sürekli olan satın alma davranışının devamlılığı artırılmaktadır. Bu sonuçlarla birlikte, işletmelerin ve pazarlamacıların stratejilerinde marka değerini artırıcı faaliyetlerle birlikte marka sadakati ve bağlılığına yönelik de stratejilere yer vermesi gerekliliği desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Marka Değeri, Marka Sadakati, Marka Bağlılığı, Beyaz Eşya

THE MEDIATING ROLE OF BRAND LOYALTY AND ALLEGIANCE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN BRAND VALUE AND PURCHASING IN WHITE GOODS INDUSTRY

In this study, besides determining the effect of brand value on purchasing behavior in the white goods sector, it is also aimed to determine the mediating role of brand loyalty and brand loyalty in the relationship between brand value and purchasing behavior. The sampling consisting of 732 data selected with the convenience sampling method was reached by face-to-face and online survey methods. In addition to the fact that brand value has a direct effect on consumers' purchasing behavior, it is considered that loyal and brand-affiliated customers also recommend products and services they are satisfied with and their brands to their circles, and increase the awareness of the brand through word of mouth communication and advertise it. In this way, new customers are brought to the brand and the continuity of the continuous purchasing behavior of loyal customers is increased. With these results, it has been supported that businesses and marketers should include strategies for brand loyalty and loyalty along with activities to increase brand value in their strategies.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Brand Value, Brand Loyalty, Brand Commitment, White Goods

Tam Metin 232

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.