Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 2  Sayfa: 1612-1634

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2153


SANATIN ÖZNESİ POPÜLER KÜLTÜRÜN NESNESİ OLARAK KADIN: SANAT PAZARLAMASINA MİLLİYET SANAT DERGİSİ ÜZERİNDEN ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

ÖZGE GÖKBULUT ÖZDEMİR (PAZ)

Sanat pazarlaması ve sanat-toplum ilişkisi çerçevesinde yapılan araştırma, sanat pazarlaması sürecinde kadının nesneleştirilmesi ve kitsch öğesi olarak kullanılmasına odaklanmıştır. Araştırmanın temel amacı, ‘yozlaşmış beğeni’ ve ‘sahte estetik’ olarak tanımlanan ‘kitsch’in toplum ile sanat arasında bağ kuran sanat dergilerince kullanımına paralel olarak, sanatın öznesi olan kadının sanat dergilerinde popüler kültürün nesnesi biçiminde, kitsch olarak yer almasını kapsamlı bir şekilde değerlendirmektir. Araştırma, Ocak 2002-Nisan 2023 tarihleri arasında yayınlanan Milliyet Sanat Dergisi kapaklarının tamamında yer alan popüler kültür ve kadın öğelerinin içerik analizi yöntemi ile incelenmesine dayanmaktadır. Milliyet Sanat Dergisi, sanat-toplum iletişim sürecinde önemli bir rol üstlenen bir kitle iletişim aracı olarak 1972’den beri kesintisiz yayınlanmış ve tüm sanat dallarına ait eserler, olaylar, haberler ve makaleler içermesi nedeniyle seçilmiştir. Araştırmada, sanat pazarlaması sürecinde sanatın geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla dergi kapaklarında kitsch kullanımı ve kadının nesneleştirilerek cinsel yönünün vurgulanması konuları ele alınmaktadır. İncelenen 255 Milliyet Sanat Dergisi kapağı, içerik analizi yöntemiyle sanat dalları, kadın ve popüler kültür bağlamında görseller ve manşetler odaklı olarak son 20 yılda yayınlanmıştır. Bu araştırma, sanatın öznesi olan kadının yıllar içinde farklı boyutlarda kitsch olarak kullanılmasını, kimliksizleştirilmesini ve nesneleştirilmesini göstermesi ve bu durumun sanata, sanat-toplum ilişkisine ve toplumda kadın algısına olan etkilerini sorgulaması bakımından önemlidir.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sanat Pazarlaması, Sanat, Kitsch, Popüler Kültür, Kadın, Milliyet Sanat Dergisi

WOMEN AS THE SUBJECT OF ART AND THE OBJECT OF POPULAR CULTURE: A CRITICAL PERSPECTIVE ON ARTS MARKETING THROUGH MİLLİYET ART MAGAZINE

The research which is conducted within the framework of arts marketing and the relationship between art and society focuses on the objectification of women and their use as a kitsch element. The main objective of the research is to provide a comprehensive evaluation of the presence of women as subjects of art in art magazines, specifically their representation as objects of popular culture and kitsch, in parallel with the use of "corrupted taste" and "fake aesthetics" defined as "kitsch" by art magazines that bridge the gap between art and society.The research is based on the content analysis method, examining the elements of popular culture and women found in all the covers of Milliyet Sanat Magazine published between January 2002 and April 2023. Milliyet Sanat Magazine has been continuously published since 1972 and was chosen as it serves as an important medium of mass communication, playing a significant role in the communication process between art and society by featuring works, events, news, and articles related to all branches of art. The research discusses the use of kitsch on magazine covers as means of reaching wide audiences in the process of arts marketing, as well as the objectification of women and the emphasis on their sexual aspect. A total of 255 covers of Milliyet Sanat Magazine published in the last 20 years were analyzed through content analysis, focusing on art disciplines, women, and popular culture visuals and headlines. This research is important as it demonstrates the utilization of women as kitsch in the process of arts marketing, their dehumanization and objectification over the years, and explores the impact of this phenomenon on art, the relationship between art and society, and the perception of women in society.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Arts Marketing Art, Kitsch, Popular Culture, Women, Milliyet Sanat Magazine

Tam Metin 221

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.