Yıl: 2015  Cilt: 50  Sayı: 1  Sayfa: 16-30


YÖNETİŞİM SÜRECİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

SELİM ÇIN

Bu çalışmanın amacı yönetişim sürecinde sivil toplum kuruluşlarının aktif bir katılım aracı haline gelmesine zemin hazırlayan süreci analiz etmektir. Devletin ortaya çıkışı ilebirlikte daha da önem kazanan yönetim olgusu, sosyokültürel ve ekonomik etkenlere göre gelişim göstererek özellikle kamu yönetimi alanında sürekli rasyonelleştirilme arayışlarına konu olmuştur. Bu arayışlarla uygulanan yeni yönetim yaklaşımlarını kapsayan yeni kamu yönetimi (YKY) paradigması, yönetim olgusunu etkinlik ve demokratiklik arayışlarına bir cevap olarak yeniden ele alarak katılım ekseni içerisinde yeniden düzenlemiş ve yönetişim sürecini ortaya çıkarmıştır. Çok aktörlü bir yönetim modeli olarak yönetişim süreci, kamu ile birlikte özel sektör işletmeleri ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) yönetime dâhil edildiği bir yönetim anlayışıdır. Vatandaşların katılımını temsil eden STK’ların yönetişim sürecine katılımı ise demokratiklik arayışlarına bir çözüm niteliği taşıyarak katılımcı demokrasinin gerçekleştirilmesinde önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Çalışmada öncelikle yönetim olgusunun tarihsel gelişimine değinilerek klasik kamu yönetimi anlayışından YKY anlayışına geçiş süreci ele alınacak, YKY’nin yönetim anlayışı olan yönetişim süreci incelendikten sonra yönetişim sürecinin katılım aktörü olan STK’lar ve STK’ların yönetişim sürecindeki rolleri üzerinde durulacaktır. Çalışmada, yönetim olgusu yalnızca kamu yönetimi kapsamında değerlendirildiği için özel sektör işletme yönetimleri kapsam dışı tutulacaktır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yeni Kamu Yönetimi, Yönetişim, Sivil Toplum Kuruluşları

NON-GOVERNMENTAL ORGANİZATİONS IN GOVERNANCE PROCESS

The purpose of this study is to analyze why the non-governmental organizations became an active participation assets in the governance process. Notion of government, especially gained importance after coming up state idea, is subject to searches of public management’s rationalizing by developing according to economic and socio-cultural factors. New public management paradigm includingimplement of new government assumptions presents governance process  andregulates governance phenomenon as response of searches of activeness and democratic in axle of participation. As governance model with poly-actors, governance process is a government idea in which not only public but also private sector and non-governmental organizations are embodied in management. Participation in management of non-governmental organizations are assessed as an important development of realizing participatory democracy. In this study, firstly, historical process of government idea and transition of new public management to classic public management are going to mention and then non-governmental organizations as participation factor in management process and roles in management of non-governmental organizations are going to referred. In this, management refers just public management, so private sector is going to be out of scope, for management phenomenon is discussed as government or public management in this study. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Public Management, Governance, Non-Governmental Organizations

Tam Metin 957

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.