Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: ÖZEL SAYI  Sayfa: 176-202

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.813


GİRİŞİMCİLİK VE KOOPERATİFLERDE TARIMSAL YAYIMIN MEVCUT DURUMU

EBRU IRMAK, AYDIN GÜREL

Günümüzde farklı tanımlar olsa da girişimcilik yaratıcı düşünceyi hayal aşamasından sistemli, mantıklı ve uygulanabilir hale getirilmesi olarak da tanımlanabilir. Bir girişimcinin en temel özelliklerinden biri yaratıcı olmak ve yenilik ya da farklılık yapmaktır. Dolaysıyla girişimcilik bir yenilik faaliyetidir, söylenebilir. Yeni bir üretim metodunun geliştirilmesi, yeni bir malın üretimi, yeni bir hammadde kaynağının keşfi ve yeniden yapılandırılması, yeni bir pazarın oluşturulması vb. birer yeniliktir. Kırsalda yapılan araştırma sonuçlarından elde edilen verilere göre, tarımsal yayım hizmetleri sonucu yeniliklerin kabul ve reddedilmesinde sosyal ağ önemli rol oynamaktadır.

Tarımsal yayım bilim alanı ile uygulama arasında bir köprü vazifesi gören, yani: Kırsal kesime götürülen yeniliği bir eğitim sürecinde çiftçilere uygulatan ve kırsal kesimde saptanan sorunları ilgili kurum ve kuruluşlara ileten bir bilim dalıdır, diyebiliriz. Böylece tarımsal yayım bir taraftan yeniliklerin kırsal kesimde bilinçli bir şekilde yayılmasını sağlarken, diğer taraftan araştırma kurumlarında üretilen teknolojinin geliştirilmesine katkı sağlamakta olup, bu faaliyet içerisinde ise girişimciliğe öncülük etmektedir.

Bu makale ile girişimciliğe öncülük eden tarımsal yayım hizmetinin kooperatiflerdeki mevcut durumu irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Girişimcilik, Kooperatif, Tarımsal Yayım, İletişim, Yenilik

CURRENT SITUATION OF AGRICULTURAL EXTENSION IN ENTREPRENEURSHIP AND COOPERATIVES

Today entrepreneurship has different describings it can be also defined as making systematic, logical and feasible imaginative thinking. One of the most basic features of an entrepreneur is to be creative and to innovate or make a difference. So we can say entrepreneurship is therefore an innovation activity. The development of a new production method, the production of a new commodity, the discovery and restructuring of a new source of raw material, the creation of a new market, and so on. It is innovation. According to the results of rural surveys, social networking plays an important role in accepting and rejecting innovations in agricultural extension services.

Agricultural extension is a bridge between science and field practices, another wordsIt is a science that applies the rural innovation to the farmers in a training process and communicates the problems identified in the rural areas to the relevant institutions and organizations. Thus agricultural extension allows the innovations to spread consciously in the countryside on the otherhand it contributes to the development of the technology produced in research institutions during this activity it leads to entrepreneurship.

This paper will examine the current situation of cooperative agricultural publication service which is leading to entrepreneurship.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Entrepreneurship, Cooperative, Agricultural Extension, Communication, Innovation

Tam Metin 991

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.