Yıl: 2010  Cilt: 45  Sayı: 2  Sayfa: 1-14


LİDERLİK TARZININ PERSONEL GÜÇLENDİRME ÜZERİNE ETKİLERİ

M. FEDAİ ÇAVUŞ, YETER DEMİR

Bu çalışmanın amacı liderlik tarzları ve psikolojik personel güçlendirme algısı arasındaki ilişkilerin ortaya konmasıdır. Lider davranışı örgütlerin fiziki ve sosyal yapılarını temelden etkilemektedir. Bu nedenle insan kaynağının öneminin her geçen gün arttığı rekabet ortamında, çalışanları daha verimli hale getirecek liderlik uygulamaları önem kazanmaktadır. Bu uygulamalardan biri olan personel güçlendirme çalışana etki, sorumluluk ve etkileme gücü vererek rekabetçi üstünlük elde etmeyi amaçlamaktadır. Yaptığımız çalışma göstermektedir ki; değişim odaklı liderlik çalışanların, örgütün amaçlarıyla daha uyumlu hale gelmesini ve güçlenmesini sağlayan bir liderlik tarzıdır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Lider, Liderlik Tarzı, Personel Güçlendirme

THE EFFECTS OF LEDAERSHİP STYLE ON EMPLOYEE EMPOWERMET

This study investigates relationship between the leadership styles and perception of employee empowerment. Leadership styles effects the social and structural configurations of organizations. The behaviors of leaders which effects to physical and social structure of organization. Therefore, competition environment in which is increased importance of human resources every passing day and the implementation of leadership that employees will be more effective. The one of the implementation of empowerment is aim to gain competitive advantage which has been given to employees authorization, responsibility and effectiveness. This study shows that change oriented leadership is which strengthen of employees and more compatible with aims of organization.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Leader, Leadership Style, Employee Empowerment

Tam Metin 1015

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.