Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 3111-3127

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.12.1580


COVID-19: YENİ NORMALE ÖRGÜTSEL DİJİTAL BİR KÖPRÜ KURMAK

ARZU UĞURLU KARA

Bu makalede, Yeni Normal olarak adlandırılan Covid-19 bağlamında örgütlerde meydana gelen değişiklikler ile dijitalleşme sürecinin yönetim üzerindeki etkileri irdelenmiştir. Makalede, günlük yaşantı, eğitim, sağlık ve kültür bağlamlarında Covid-19'un etkilerini gözlemleyerek bazı çıkarım ve önerilerde bulunulmuştur. Makalede, aynı zamanda "Yeni Normal" bağlamında yerleşik sosyal normlar, değerler ve uygulamalar ışığında bu yeni sürecin çalışanlar üzerindeki potansiyel etkilerine de vurgu yapılmaktadır. Yeni Normal çağında potansiyel bir dönüşüm temelinde, dijitalleşme sürecinin hızlandırılması, politika önlemleri ve yatırım araçları tarafından düzgün bir şekilde ele alınması durumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin, örgütleri sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde daha ileriye itebilir. Bu nedenle, politika yapıcıları ve araştırmacıları, zaman ve kaynaklara daha fazla yatırım yapmaya ve mevcut bağlamda zamanında harekete geçmeye çağırmak gerekir. Bu çalışmanın ana sonuçları, dijital dönüşümdeki fırsatları keşfetmeyi veya değerlendirmeyi amaçlayan girişimler ve geleneksel kuruluşlar için değerli olabilir. Bu çalışma, pandeminin neden olduğu araştırma sınırlılıkları bakımından derleme niteliğindedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yeni Normal, Dijitalleşme, Dijital Dönüşüm, Dijitalleşmenin Örgütler Üzerindeki Etkisi, Dijital Liderlik

COVID-19: BUILDING AN ORGANIZATIONAL DIGITAL BRIDGE TO THE NEW NORMAL

In this article, the changes in organizations in the context of Covid-19, which is called the New Normal, and the effects of the digitalization process on management were examined. In the article, some inferences and suggestions were made by observing the effects of Covid-19 in the contexts of daily life, education, health and culture. In the article, the potential effects of this new process on employees in the light of established social norms, values ​​and practices in the context of the "New Normal” are highlighted. On the basis of a potential transformation in the New Normal era, accelerating the digitization process and properly addressed by policy measures and investment tools, information and communication technologies can push organizations further in their sustainable development goals. So, it is necessary to urge policy makers and researchers to invest more time and resources and take timely action in the current context. The main results of this study could be valuable for startups and traditional organizations aiming to discover or seize opportunities in digital transformation. This study is a compilation in terms of research limitations caused by the pandemic.

Anahtar Kelimeler (Keywords): The New Normal, Digitalization, Digital Transformation, The Impact of Digitalization on Organizations, Digital Leadership

Tam Metin 475

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.