Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 2  Sayfa: 463-476

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.06.943


KAYSERİ’DE ÜÇ FARKLI SOSYOEKONOMİK BÖLGEDE YAŞAYANLARIN BALIK TÜKETİM TERCİHLERİ

MELTEM SOYLU

Balık haftada en az iki kez tüketilmesi önerilen bir besindir. Buna rağmen, ülkemizde tüketim miktarı istenilen düzeyde değildir. Bu çalışma, Kayseri kent merkezinde farklı üç sosyoekonomik düzeyde bulunan yetişkinlerin balık tüketim miktarını, sıklığını, tüketim ve satın alma tercihlerini belirlemek ve tüketicilerin sağlıklı beslenme ve balık tüketimine ilişkin bilgilerini saptamak amacıyla yürütülmüştür. Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki araştırma Kayseri’de,  farklı üç farklı sosyoekonomik bölgede yaşayan 1000 yetişkin üzerinde yürütülmüştür. Veriler literatür desteğinde hazırlanan anket formu ile toplanmıştır. Yetişkinler arasında kişi başına düşen medyan haftalık balık tüketim miktarı sosyoekonomik bölgelere göre sırasıyla Kocasinan’da 93g (3-1000), Talas’ta 117g (17-1000) ve Melikgazi’de 117g (16-600) olarak saptanmıştır. Balık sıklıkla taze olarak  ve kış mevsiminde tüketilmektedir. Önerildiği üzere balığı haftada 1-2 kez tüketenlerin oranı sadece %21.6’dır.  Sosyoekonomik düzey artıkça bu oranda artış gözükmektedir. Kayseri’de balık tüketiminin artırılması için  ulaşılabilirliğin artırılması ve balık tüketiminin önemi ve sağlık üzerine etkisi konularında farkındalık ve eğitim çalışmalarının yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Balık tüketimi, besin tercihi, Kayseri, beslenme, sosyoekonomik düzey.

FISH CONSUMPTION PREFERENCES OF PEOPLE LIVING IN THREE DIFFERENT SOCIOECONOMIC REGIONS OF KAYSERİ, TURKEY

Fish is a food that is recommended to be consumed at least twice a week. But the amount of consumption is not at the desired level in our country, Turkey.  This study was conducted to determine the amount, frequency, consumption and purchasing preferences of fish consumed by adults at three different socioeconomic levels in Kayseri and to determine consumers’ knowledge about healthy nutrition and fish consumption. A descriptive, cross-sectional research study was conducted on 1000 adults living in three different socioeconomic regions in Kayseri province center.  Data were gathered by a questionnaire  prepared with the support from a literature review. The median weekly fish consumption per capita was 93 g (3–1000) in Kocasinan, 117 g (17–1000) in Talas and 117 g (16–600) in Melikgazi according to the socioeconomic regions. Fish were often consumed freshly and in winter. Only 21.6% of the participants consumed fish 1–2 times a week, as recommended. This rate increased, as the socioeconomic level increased. It is suggested that the accessibility of fish in Kayseri be increased and that studies should be carried out to raise awareness and educate people on the importance of fish consumption and its effects on health.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Fish consumption, food preference, Kayseri, nutrition, socioeconomic level.

Tam Metin 997

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.