Yıl: 2016  Cilt: 51  Sayı: 2  Sayfa: 109-127


TÜKETİCİLERİN KALİTE BELGELERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

ESNA BETÜL BUĞDAY, ARZU ŞENER

Tüketici, piyasada kendisine sunulan her ürün ve hizmetin kalite derecesini değerlendirecek bilgi ve donanıma sahip olmayabilir. Teknolojik ürünlerin çok fazla sayı ve çeşitte olduğu günümüz piyasasında ürünlerin kalitelerini değerlendirebilmek özellikle zordur. Bu noktada tüketicilere kalite uygunluk belgeleri rehber olmaktadır. Bu belge, yetkili ya da uzman kuruluşların denetimi altında ürünlerin standartlar, şartnameler, teknik ve estetik özellik ve koşullara uygun olduğunu göstermektedir. Bu araştırma, tüketici haklarının korunması ve tüketici memnuniyetinin artırılması kapsamında kalite belgelerinin tüketici açısından kabul görme ve benimsenme düzeyini belirlemeye yönelik olarak planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kalite, Kalite Belgeleri, Tüketici Davranışları

CONSUMERS’S ATTITUDES ABOUT QUALITY CERTIFICATES

Consumers may not have the necessary information  to evaluate the quality of all the products and services in the market. In today’ market where too many technological products are offered, it is very difficult to evaluate the quality of products. Quality certificates guides the consumers at this point.This certificate proves the conformity of the products to the special standarts, specifications, technical and esthetical features and conditions under the control of specialists. This study is planned and carried out to determine the acceptance and adoption level of quality certificates by consumers in the context of protection of consumer rights and maximization of consumer satisfaction.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Quality, Quality Certificates, Consumer Behavior

Tam Metin 837

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.