Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 1983-2003

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1922


AVRUPA’DA İSLAMOFOBİ: AŞIRI SAĞ/POPÜLİST PARTİLERİN SEÇİM MALZEMESİ

SERPİL GÜDÜL, ERDAL BAYAR

İslamofobi kavramının içeriğini oluşturan düşüncelerin tarihi oldukça geriye götürülebilirse de kavramın yaygınlaşması 11 Eylül terör saldırıları sonrası dönemde gerçekleşmiştir. Hem medyada hem de siyaset alanında sıklıkla kullanılan ayrımcı söylem toplum içinde Müslümanlara ve İslam dinine bakışta olumsuz düşüncelerin artışında rol oynamıştır. Yaratılan olumsuz imaj ekonomik sıkıntılarla da birleşince popülist sağ siyaset için elverişli bir ortam oluşmuştur. Avrupa’da dini, etnik ve kültürel farklılıkları ülkelerine yönelmiş bir tehdit olarak algılayan, çok kültürlü ve çok etnikli Avrupa Birliği idealine şüphe ile yaklaşan kitleleri yönlendirmeye çalışan ve İslamofobiyi seçim malzemesi olarak kullanan aşırı sağ popülist partilerin Avrupa siyasetinde yükselişlerini sürdürdükleri görülmüştür. Bununla birlikte yabancılara, göçmenlere ve Müslümanlara yönelik nefret suçlarındaki artış Avrupa Birliği’nin çok kültürlü ve çok etnikli yapısının geleceği hakkındaki endişeleri arttırmıştır.  Çalışmada Avrupa’da artan İslamofobi’nin ortaya çıkardığı durum üzerine, Gordon W. Allport tarafından oluşturulan bir ölçek üzerinden değerlendirme de yer almaktadır.  

Anahtar Kelimeler (Keywords): Çok Kültürlülük, İslamofobi, Önyargı, Popülizm, Şiddet

ISLAMOPHOBIA İN EUROPE: POLITICAL LEVERAGE FOR FAR-RIGHT/POPULIST PARTIES

Although the history of the ideas that constitute the content of the concept of Islamophobia can be taken back quite a bit, the spread of the concept took place in the period after the 9/11 terrorist attacks. The discriminatory discourse, which is frequently used both in the media and in the field of politics, has played a role in the increase of negative thoughts in the view of Muslims and the religion of Islam. When the negative image created combined with the economic problems, a favorable environment for populist right politics was created. It is observed that far-right populist parties in Europe, which perceive religious, ethnic and cultural differences as a threat to their countries, try to manipulate the masses who are suspicious of the ideal of the multicultural and multi-ethnic European Union, and use Islamophobia as political leverage, continue their rise in European politics.  However, the increase in hate crimes against foreigners, immigrants and Muslims has increased the concerns about the future of the multicultural and multi-ethnic structure of the European Union. In this context, the study also includes an evaluation on the situation created by the increasing Islamophobia in Europe, based on a scale created by Gordon W. Allport.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Multiculturalism, Islamophobia, Prejudice, Populism, Violence

Tam Metin 298

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.